ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΚΔΒΜ) - Νέα Φάση

    

 

Στα ΚΔΒΜ θα υλοποιούνται δράσεις μη τυπικής εκπαίδευσης και ειδικότερα δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.

Τα ΚΔΒΜ απευθύνονται σε ενήλικες άνεργους και εργαζόμενους, ανεξάρτητα από φύλο, μορφωτικό επίπεδο, χώρα καταγωγής, θρησκεία, τόπο διαμονής, νέους, φοιτητές κ.λπ., με μόνη προϋπόθεση το ενδιαφέρον τους για γνώση και ενεργό συμμετοχή.

Για τη διασφάλιση της ισότητας πρόσβασης στις δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, ιδιαίτερη μέριμνα πρόκειται να ληφθεί για τα μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, τους μετανάστες και τους κατοίκους απομακρυσμένων – δυσπρόσιτων περιοχών.

 Τα προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων που θα παρέχονται, σχετίζονται με τα ακόλουθα θεματικά πεδία: • Οικονομία – Επιχειρηματικότητα, • Ποιότητα ζωής – Περιβάλλον, • Νέες Τεχνολογίες ,• Γλώσσα και Επικοινωνία ,•  Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις • Πολιτισμός και Τέχνη, • Συμβουλευτική Γονέων • Προγράμματα Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων • Ελληνομάθεια για Μετανάστες

 Άλλα αντικείμενα που θα προκύψουν από την διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευόμενων, θα υποδειχθούν από τους εκπαιδευόμενους ή θα προταθούν από τους Δήμους και τους επωφελούμενους σε συνέργειες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο με φορείς του ΥΠΠΕΘ ή άλλους.

Οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες θα παρέχονται δια ζώσης ή/και μέσω ηλεκτρονικής μάθησης στα ΚΔΒΜ των ΟΤΑ α' βαθμού που θα ενταχθούν στο έργο.  

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

Υπεύθυνη Έργου 

213-1314662

Υπεύθυνη Δικτύωσης

213-1314636  

Υπεύθυνη Διαχείρισης ΤΠΕ

213-1314633

Επόπτες Φυσικού Αντικειμένου

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

213-1314630

Περιφέρεια Αττικής

213-1314648

213-1314625

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

213-1314620

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας & Ιονίων Νήσων

213-1314627

Περιφέρεια Ηπείρου

213-1314657

Περιφέρεια Θεσσαλίας

213-1314632

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

213-1314637

213-1314526

Περιφέρεια Κρήτης

213-1314639

Περιφέρεια Πελοποννήσου & Βορείου Αιγαίου

213-131-4645

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας & Νοτίου Αιγαίου

213-1314644

Επόπτες Οικονομικού Αντικειμένου

213131-4640, 4534, 4528

Ώρες τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης: 08.00-15.00

Δ/ση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: kdvm@inedivim.gr

Ιστοχώρος: https://kentradiaviou.gr/

 

    

 

Στα ΚΔΒΜ θα υλοποιούνται δράσεις μη τυπικής εκπαίδευσης και ειδικότερα δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.

Τα ΚΔΒΜ απευθύνονται σε ενήλικες άνεργους και εργαζόμενους, ανεξάρτητα από φύλο, μορφωτικό επίπεδο, χώρα καταγωγής, θρησκεία, τόπο διαμονής, νέους, φοιτητές κ.λπ., με μόνη προϋπόθεση το ενδιαφέρον τους για γνώση και ενεργό συμμετοχή.

Για τη διασφάλιση της ισότητας πρόσβασης στις δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, ιδιαίτερη μέριμνα πρόκειται να ληφθεί για τα μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, τους μετανάστες και τους κατοίκους απομακρυσμένων – δυσπρόσιτων περιοχών.

 Τα προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων που θα παρέχονται, σχετίζονται με τα ακόλουθα θεματικά πεδία: • Οικονομία – Επιχειρηματικότητα, • Ποιότητα ζωής – Περιβάλλον, • Νέες Τεχνολογίες ,• Γλώσσα και Επικοινωνία ,•  Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις • Πολιτισμός και Τέχνη, • Συμβουλευτική Γονέων • Προγράμματα Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων • Ελληνομάθεια για Μετανάστες

 Άλλα αντικείμενα που θα προκύψουν από την διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευόμενων, θα υποδειχθούν από τους εκπαιδευόμενους ή θα προταθούν από τους Δήμους και τους επωφελούμενους σε συνέργειες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο με φορείς του ΥΠΠΕΘ ή άλλους.

Οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες θα παρέχονται δια ζώσης ή/και μέσω ηλεκτρονικής μάθησης στα ΚΔΒΜ των ΟΤΑ α' βαθμού που θα ενταχθούν στο έργο.  

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

Υπεύθυνη Έργου 

213-1314662

Υπεύθυνη Δικτύωσης

213-1314636  

Υπεύθυνη Διαχείρισης ΤΠΕ

213-1314633

Επόπτες Φυσικού Αντικειμένου

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

213-1314630

Περιφέρεια Αττικής

213-1314648

213-1314625

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

213-1314620

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας & Ιονίων Νήσων

213-1314627

Περιφέρεια Ηπείρου

213-1314657

Περιφέρεια Θεσσαλίας

213-1314632

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

213-1314637

213-1314526

Περιφέρεια Κρήτης

213-1314639

Περιφέρεια Πελοποννήσου & Βορείου Αιγαίου

213-131-4645

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας & Νοτίου Αιγαίου

213-1314644

Επόπτες Οικονομικού Αντικειμένου

213131-4640, 4534, 4528

Ώρες τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης: 08.00-15.00

Δ/ση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: kdvm@inedivim.gr

Ιστοχώρος: https://kentradiaviou.gr/

 

Ανακοινοποίηση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης (Περιφερειακή Ενότητα ΛΑΡΙΣΑΣ) και αποτύπωσης εκπαιδευτών για εξ αποστάσεως τμήματα στην ειδικότητα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ της με Α.Π. 660/4/16980/10-06-2020 Πρόσκλησης Εκπαιδευτών της Πράξης ΚΔΒΜ– Νέα Φάση.

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων της με Α.Π. 660/7/29195/27-09-2022 Πρόσκλησης για τη θέση Υπευθύνου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) της Πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» ΟΠΣ 5002212

Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων της με Α.Π. 660/7/29195/27-09-2022 Πρόσκλησης για τη θέση Υπευθύνου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) της Πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» ΟΠΣ 5002212

Πίνακας συνεντεύξεων της με Α.Π. 660/7/29195/27-09-2022 Πρόσκλησης για τη θέση Υπευθύνου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) μέλους της Κεντρικής Ομάδας Έργου της Πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» ΟΠΣ 5002212

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για τη θέση Υπευθύνου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) της Κεντρικής Ομάδας Έργου στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης - ΝΕΑ ΦΑΣΗ» ΟΠΣ 5002212

Αποτύπωση διαθέσιμων εκπαιδευτών για διδασκαλία στα εξ αποστάσεως τμήματα μάθησης στο πλαίσιο της Πράξης “Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)- Νέα Φάση” ΟΠΣ 5002212

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων της με Α.Π.: 660/7/45694/02-12-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Θέσεων για τη στελέχωση της Κεντρικής Ομάδας Έργου της Πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» ΟΠΣ 5002212

Δημόσια Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για το Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Τρικκαίων, στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Νέα Φάση» κωδικό ΟΠΣ 5002212.

Ανοιχτή Πρόσκληση για την προμήθεια πετρελαίου για το Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Τρίπολης, στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Νέα Φάση» κωδικό ΟΠΣ 5002212.

Ανοιχτή Πρόσκληση για την προμήθεια πετρελαίου για το Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Τρικκαίων, στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Νέα Φάση» κωδικό ΟΠΣ 5002212.