Διοίκηση του Ιδρύματος

Με όραμα ανθρωποκεντρικό, το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις της χώρας στην παιδεία, στο πλάισιο μίας καινοτόμου μεταρρυθμιστικής προσπάθειας που συντελείται με μέτρο και ευθύνη.