Δίκτυο Eurodesk

  

 

Eurodesk

"Όποια κι αν είναι η ερώτηση, ξεκίνα με το Eurodesk!"

Το Δίκτυο της ΕΕ Eurodesk είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο με δομές πληροφόρησης σε 36 χώρες και με περισσότερους από 1.500 εθνικούς, τοπικούς και περιφερειακούς εταίρους, το οποίο παρέχει στους νέους και σε όσους εργάζονται με νέους πρόσβαση σε ευρωπαϊκή και εθνική πληροφόρηση που ενισχύει τη μαθησιακή κινητικότητά τους. Απαντά σε ερωτήματα των νέων και παρέχει καθοδήγηση για όλη την Ευρώπη, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων όπως σπουδές, κατάρτιση, εργασία, απασχόληση, εθελοντικές δραστηριότητες, ανταλλαγές νέων, δικαιώματα καθώς και όποιο άλλο θέμα άπτεται των ενδιαφερόντων των νέων, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα εργαλεία πληροφόρησης. Αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη και προσιτή πηγή παροχής δωρεάν και on line πληροφόρησης σε νέους.

Επιπλέον, το Δίκτυο Eurodesk διαχειρίζεται και υποστηρίζει, το περιεχόμενο της Ευρωπαϊκής Δικτυακής Πύλης της Νεολαίας, η οποία περιλαμβάνει άρθρα, νέα και εκδηλώσεις που αφορούν τους νέους τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον παρέχει ποιοτική, έγκαιρη και ακριβή πληροφόρηση, με περιεχόμενο μεταφρασμένο σε 28 γλώσσες στους τομείς που σχετίζονται με την εκπαίδευση, τον εθελοντισμό, την απασχόληση, τη συμμετοχή, τον πολιτισμό, την υγεία, την κοινωνική ένταξη και τον κόσμο.

Το Eurodesk αποτελεί τμήμα της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού του Προγράμματος Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας που το διαχειρίζεται το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθηση.

Ώρες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης

09:00-17:00

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

2131314464

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

 eurodesk@inedivim.gr

Ιστοχώρος

 www.erasmusplusyouth.gr/eurodesk

www.eurodesk.eu/youth

https://europa.eu/youth/EU_el

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Facebook: Eurodesk Greece

Instagram: Eurodesk_Greece

 

 

 

 

 

Πίνακας ένταξης μελών, όπως αυτός διαμορφώθηκε μετά την αξιολόγηση των προτάσεων της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επανασυγκρότηση εθνικού δικτύου πολλαπλασιαστών του Δικτύου Eurodesk στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+/Νεολαία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ EURODESK ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ 2021-2027 ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ.

Προσωρινά αποτελέσματα στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ.: 660/4/18769/21-07-2021 για τη συγκρότηση Εθνικού Δικτύου Πολλαπλασιαστών του Ευρωπαϊκού Δικτύου Eurodesk στην Ελλάδα

Εξερεύνησε δωρεάν την Ευρώπη μέσω του DiscoverEU! ( Υποβολή Αιτήσεων )

Πάρε κι εσύ μέρος στον διαγωνισμό του DiscoverEU!

Εξερεύνησε δωρεάν την Ευρώπη μέσω του DiscoverEU!

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ EURODESK ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ 2021-2027 ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑ.