Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης-European Solidarity Corps-ESC

Τί είναι το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (“European Solidarity Corps” – “ESC") είναι ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο δημιουργεί ευκαιρίες για όσους νέους επιθυμούν να κάνουν εθελοντισμό και να υλοποιήσουν τα δικά τους σχέδια αλληλεγγύης που θα ωφελήσουν κοινότητες σε όλη την Ευρώπη. Η σύστασή του ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ζαν Κλοντ Γιούνκερ κατά την ετήσια ομιλία του για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Σεπτέμβριο του 2016, και άρχισε να λειτουργεί επίσημα το 2018.  Με βάση την επιτυχία της πρωτοβουλίας αυτής, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης συνεχίζει τις δραστηριότητές του για την νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Για τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με τους εθνικούς οργανισμούς. Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης έχει οριστεί ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού του εν λόγω προγράμματος.

Το Πρόγραμμα έχει στόχο να ενισχύσει τη συμμετοχή των νέων και των οργανώσεων σε προσβάσιμες και υψηλής ποιότητας δραστηριότητες αλληλεγγύης, ως μέσο ενίσχυσης της συνοχής, της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας, της ευρωπαϊκής ταυτότητας και της ενεργού συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πέραν αυτής, αντιμετωπίζοντας κοινωνικές και ανθρωπιστικές προκλήσεις επί τόπου, με ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης και των ίσων ευκαιριών. Στηρίζοντας άλλους, όπως είναι τα πιο ευάλωτα μέλη των κοινωνιών, οι νέοι υλοποιούν έμπρακτα τις αξίες της Ε.Ε και αποκτούν επίσης δεξιότητες και εμπειρία, συμπεριλαμβανομένων των γλωσσικών δεξιοτήτων, που μπορεί να είναι πολύτιμες κατά την αναζήτηση θέσης εργασίας ή την περαιτέρω εκπαίδευση και εξέλιξή τους.

 • Ποιες είναι οι προτεραιότητες για την προγραμματική περίοδο 2021-2027;

Το νέο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης υποστηρίζει τις πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κινητοποιεί τόσο τους οργανισμούς όσο και τους νέους σε σχέδια που επικεντρώνονται στις προτεραιότητες αυτές. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα:

 • Προωθεί την ένταξη και την ποικιλομορφία και στοχεύει να παρέχει σε όλους τους νέους ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.
 • Στοχεύει να υιοθετήσει πράσινες πρακτικές σε όλα τα σχέδια και δραστηριότητες, καθώς και να προωθήσει περιβαλλοντικά βιώσιμη και υπεύθυνη συμπεριφορά μεταξύ των συμμετεχόντων και των οργανισμών.
 • Στηρίζει την ψηφιακή μετάβαση μέσω σχεδίων και δραστηριοτήτων που ενισχύουν τις ψηφιακές δεξιότητες, προωθούν τον ψηφιακό γραμματισμό και αναπτύσσουν την κατανόηση των κινδύνων και των ευκαιριών που σχετίζονται με την ψηφιακή τεχνολογία.
 • Προάγει τη συμμετοχή των νέων ανθρώπων στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά.
 • Παρέχει την ευελιξία να προσθέτει ετήσιες προτεραιότητες, συμβάλλοντας έτσι στην αντιμετώπιση απρόβλεπτων προκλήσεων, όπως η αντιμετώπιση του αντίκτυπου της πανδημίας COVID-19 και η ανάκαμψή της, ιδίως στον τομέα της πρόληψης και της υποστήριξης της υγείας. Το πρόγραμμα μπορεί να κινητοποιήσει εθελοντές για την υποστήριξη σχεδίων που αφορούν σε διάφορες προκλήσεις για την υγεία.
 • Ποιες δραστηριότητες στηρίζει το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης;

Οι ενδιαφερόμενοι, αφού ολοκληρώσουν μια απλή διαδικασία εγγραφής, μπορούν να επιλεγούν για να συμμετάσχουν σε ένα ευρύ φάσμα σχεδίων. Τα σχέδια αυτά θα υλοποιούνται από φορείς που έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί για την υλοποίηση σχεδίων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης σας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε σχέδια αλληλεγγύης και σχέδια εθελοντισμού.

Τα Σχέδια Αλληλεγγύης είναι δραστηριότητες με διάρκεια από 2 έως 12 μήνες. Οργανώνονται, υλοποιούνται και προωθούνται σε εθνικό επίπεδο από τους ίδιους τους νέους. Σχέδια αλληλεγγύης υλοποιούν ομάδες τουλάχιστον 5 νέων από 18 έως 30 ετών, όπου μέσα από συγκεκριμένες δραστηριότητες αντιμετωπίζουν βασικές προκλήσεις της τοπικής τους κοινότητας. Η συμμετοχή σε ένα σχέδιο αλληλεγγύης είναι μια σημαντική μη τυπική μαθησιακή εμπειρία μέσω της οποίας οι νέοι μπορούν να ενισχύσουν την προσωπική, εκπαιδευτική και κοινωνική τους ανάπτυξη.

Τα Σχέδια Εθελοντισμού δίνουν τη δυνατότητα σε νέους από 18 έως 30 ετών να συμμετέχουν σε δραστηριότητες εθελοντισμού και να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων σε τομείς όπως η ένταξη και η πολυμορφία, η βιωσιμότητα και η προστασία του περιβάλλοντος. Ο εθελοντισμός μπορεί να πραγματοποιηθεί σε χώρα διαφορετική από τη χώρα διαμονής του συμμετέχοντος ή στη χώρα διαμονής του. Οι νέοι μπορούν να προσφέρουν εθελοντική εργασία ατομικά ή ομαδικά, ενώ οι δραστηριότητες μπορούν να διαρκέσουν έως και 12 μήνες.

Για τη συμμετοχή ενός φορέα στα σχέδια εθελοντισμού προϋπόθεση αποτελεί η απόκτηση του Quality Label. Είναι μια διαδικασία η οποία πιστοποιεί ότι ένας φορέας είναι ικανός να υλοποιήσει δραστηριότητες εθελοντισμού υψηλής ποιότητας σύμφωνα με τις αρχές, τους στόχους και τα πρότυπα ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης όπως ορίζονται στον επίσημο οδηγό του προγράμματος. Αιτήσεις για Quality Label μπορούν να υποβληθούν οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

 

Για περισσότερες πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Ώρες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης

 09:00-17:00

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

  213 13 14 460

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

erasmusplus-youth@inedivim.gr

Ιστοχώρος

https://europeansolidaritycorps.gr/ 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

 Facebook: European Solidarity Corps Greece

 Instagram: erasmusplus_youth_gr

 YouTube : Erasmusplus Youth

 

 

Τί είναι το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (“European Solidarity Corps” – “ESC") είναι ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο δημιουργεί ευκαιρίες για όσους νέους επιθυμούν να κάνουν εθελοντισμό και να υλοποιήσουν τα δικά τους σχέδια αλληλεγγύης που θα ωφελήσουν κοινότητες σε όλη την Ευρώπη. Η σύστασή του ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ζαν Κλοντ Γιούνκερ κατά την ετήσια ομιλία του για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Σεπτέμβριο του 2016, και άρχισε να λειτουργεί επίσημα το 2018.  Με βάση την επιτυχία της πρωτοβουλίας αυτής, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης συνεχίζει τις δραστηριότητές του για την νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Για τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με τους εθνικούς οργανισμούς. Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης έχει οριστεί ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού του εν λόγω προγράμματος.

Το Πρόγραμμα έχει στόχο να ενισχύσει τη συμμετοχή των νέων και των οργανώσεων σε προσβάσιμες και υψηλής ποιότητας δραστηριότητες αλληλεγγύης, ως μέσο ενίσχυσης της συνοχής, της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας, της ευρωπαϊκής ταυτότητας και της ενεργού συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πέραν αυτής, αντιμετωπίζοντας κοινωνικές και ανθρωπιστικές προκλήσεις επί τόπου, με ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης και των ίσων ευκαιριών. Στηρίζοντας άλλους, όπως είναι τα πιο ευάλωτα μέλη των κοινωνιών, οι νέοι υλοποιούν έμπρακτα τις αξίες της Ε.Ε και αποκτούν επίσης δεξιότητες και εμπειρία, συμπεριλαμβανομένων των γλωσσικών δεξιοτήτων, που μπορεί να είναι πολύτιμες κατά την αναζήτηση θέσης εργασίας ή την περαιτέρω εκπαίδευση και εξέλιξή τους.

 • Ποιες είναι οι προτεραιότητες για την προγραμματική περίοδο 2021-2027;

Το νέο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης υποστηρίζει τις πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κινητοποιεί τόσο τους οργανισμούς όσο και τους νέους σε σχέδια που επικεντρώνονται στις προτεραιότητες αυτές. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα:

 • Προωθεί την ένταξη και την ποικιλομορφία και στοχεύει να παρέχει σε όλους τους νέους ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.
 • Στοχεύει να υιοθετήσει πράσινες πρακτικές σε όλα τα σχέδια και δραστηριότητες, καθώς και να προωθήσει περιβαλλοντικά βιώσιμη και υπεύθυνη συμπεριφορά μεταξύ των συμμετεχόντων και των οργανισμών.
 • Στηρίζει την ψηφιακή μετάβαση μέσω σχεδίων και δραστηριοτήτων που ενισχύουν τις ψηφιακές δεξιότητες, προωθούν τον ψηφιακό γραμματισμό και αναπτύσσουν την κατανόηση των κινδύνων και των ευκαιριών που σχετίζονται με την ψηφιακή τεχνολογία.
 • Προάγει τη συμμετοχή των νέων ανθρώπων στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά.
 • Παρέχει την ευελιξία να προσθέτει ετήσιες προτεραιότητες, συμβάλλοντας έτσι στην αντιμετώπιση απρόβλεπτων προκλήσεων, όπως η αντιμετώπιση του αντίκτυπου της πανδημίας COVID-19 και η ανάκαμψή της, ιδίως στον τομέα της πρόληψης και της υποστήριξης της υγείας. Το πρόγραμμα μπορεί να κινητοποιήσει εθελοντές για την υποστήριξη σχεδίων που αφορούν σε διάφορες προκλήσεις για την υγεία.
 • Ποιες δραστηριότητες στηρίζει το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης;

Οι ενδιαφερόμενοι, αφού ολοκληρώσουν μια απλή διαδικασία εγγραφής, μπορούν να επιλεγούν για να συμμετάσχουν σε ένα ευρύ φάσμα σχεδίων. Τα σχέδια αυτά θα υλοποιούνται από φορείς που έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί για την υλοποίηση σχεδίων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης σας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε σχέδια αλληλεγγύης και σχέδια εθελοντισμού.

Τα Σχέδια Αλληλεγγύης είναι δραστηριότητες με διάρκεια από 2 έως 12 μήνες. Οργανώνονται, υλοποιούνται και προωθούνται σε εθνικό επίπεδο από τους ίδιους τους νέους. Σχέδια αλληλεγγύης υλοποιούν ομάδες τουλάχιστον 5 νέων από 18 έως 30 ετών, όπου μέσα από συγκεκριμένες δραστηριότητες αντιμετωπίζουν βασικές προκλήσεις της τοπικής τους κοινότητας. Η συμμετοχή σε ένα σχέδιο αλληλεγγύης είναι μια σημαντική μη τυπική μαθησιακή εμπειρία μέσω της οποίας οι νέοι μπορούν να ενισχύσουν την προσωπική, εκπαιδευτική και κοινωνική τους ανάπτυξη.

Τα Σχέδια Εθελοντισμού δίνουν τη δυνατότητα σε νέους από 18 έως 30 ετών να συμμετέχουν σε δραστηριότητες εθελοντισμού και να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων σε τομείς όπως η ένταξη και η πολυμορφία, η βιωσιμότητα και η προστασία του περιβάλλοντος. Ο εθελοντισμός μπορεί να πραγματοποιηθεί σε χώρα διαφορετική από τη χώρα διαμονής του συμμετέχοντος ή στη χώρα διαμονής του. Οι νέοι μπορούν να προσφέρουν εθελοντική εργασία ατομικά ή ομαδικά, ενώ οι δραστηριότητες μπορούν να διαρκέσουν έως και 12 μήνες.

Για τη συμμετοχή ενός φορέα στα σχέδια εθελοντισμού προϋπόθεση αποτελεί η απόκτηση του Quality Label. Είναι μια διαδικασία η οποία πιστοποιεί ότι ένας φορέας είναι ικανός να υλοποιήσει δραστηριότητες εθελοντισμού υψηλής ποιότητας σύμφωνα με τις αρχές, τους στόχους και τα πρότυπα ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης όπως ορίζονται στον επίσημο οδηγό του προγράμματος. Αιτήσεις για Quality Label μπορούν να υποβληθούν οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

 

Για περισσότερες πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Ώρες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης

 09:00-17:00

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

  213 13 14 460

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

erasmusplus-youth@inedivim.gr

Ιστοχώρος

https://europeansolidaritycorps.gr/ 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

 Facebook: European Solidarity Corps Greece

 Instagram: erasmusplus_youth_gr

 YouTube : Erasmusplus Youth

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 660/14/47338 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ 2014-2020