Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) είναι  ΝΠΙΔ του ευρύτερου δημόσιου τομέα, έχει κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, λειτουργεί προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ιδρύθηκε το 2011, όταν το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ) και το Ινστιτούτο Νεολαίας συγχωνεύτηκαν με απορρόφηση στο ιστορικό Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (Ε.Ι.Ν.).

Υλοποιεί δράσεις Διά Βίου Μάθησης (κατάρτιση, συμβουλευτική κ.α.), στηρίζει τη Νέα Γενιά, μέσα από προγράμματα κινητικότητας, επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, μεριμνά για τη συντήρηση και λειτουργία Μαθητικών και Φοιτητικών Εστιών, και υποστηρίζει πρωτοβουλίες  για την αντιμετώπιση έκτακτων κοινωνικών αναγκών.

Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. στηρίζει ανέργους, εργαζόμενους, και ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, μέσα από μία ποικιλία προγραμμάτων εθνικής εμβέλειας που μόνο κατά τη διετία 2014-2015 ωφέλησαν περισσότερους από  300.000 συμπολίτες μας.

 

 

Ανακοινώσεις

Facebook Like Box