ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΝΕΔΙΒΙΜ?

Έχουμε κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, λειτουργούμε προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος με εποπτεία από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Ευκαιρίες ανάπτυξης και εκπαίδευσης για όλους.

Υποστήριξη νέας γενιάς

Υποστήριξη νέας γενιάς

Αναλυτικά το πρόγραμμα
Μέριμνα για φοιτητές και μαθητές

Μέριμνα για φοιτητές και μαθητές

Αναλυτικά το πρόγραμμα
Διά Βίου Μάθηση

Διά Βίου Μάθηση

Αναλυτικά το πρόγραμμα

Το 2024 κάνουμε μια νέα αρχή

Με διαφάνεια στη διαχείριση των προγραμμάτων που υλοποιούμε, με σεβασμό στα χρήματα των φορολογουμένων.


Δίπλα στους φοιτητές, για τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους.


Με χρήσιμες υπηρεσίες γα τη Νέα Γενιά, με την ευρωπαϊκή κάρτα νέων, το Erasmus+ και ευρεία γκάμα προγραμμάτων.


Στην πρώτη γραμμή για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, δίπλα σε εργαζόμενους και άνεργους, με εξειδικευμένα προγράμματα 
επαγγελματικής κατάρτισης και δεξιοτήτων και δράσεις διά βίου μάθησης.


Nέα αρχή, για το μέλλον που μας αξίζει!

Σημαντικότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Σχεδιασμός και παραγωγή υλικού προβολής των προγραμμάτων Erasmus+ / Youth & Sport, European Solidarity Corps και του Δικτύου Eurodesk για το έτος 2024

Οριστικοί Πίνακες κατάταξης αξιολογητών, στα πλαίσια της υπ' αρ. 701/1/2398/07-02-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επανασυγκρότηση του Μητρώου αξιολογητών του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ για τον τομέα Νεολαίας και Αθλητισμού 2021-2027.

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων για τις τρεις προκηρυσσόμενες θέσεις της υπ' αρ. 701/4/6198/05-04-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Erasmus+ για τους τομείς Νεολαία και Αθλητισμός & Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.

Πίνακας συνεντεύξεων της με Α.Π. 660/1/10896/05-06-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ομάδας Έργου της Πράξης «Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.)» ΟΠΣ 6004470.

Οριστικός πίνακας κατάταξης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 701/4/6198/05-04-2024

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ EURODESK ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ 2021-2027 ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑ.

Διαχείριση & Λειτουργία Δημοσίων ΙΕΚ

Ενίσχυση και Ανάπτυξη των ηγετικών και διευθυντικών δεξιοτήτων των εργαζόμενων Γυναικών στον Ιδιωτικό τομέα της Οικονομίας

Έργα Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης-European Solidarity Corps-ESC

ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΚΔΒΜ) - Νέα Φάση

Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ

Φοιτητική & Μαθητική Μέριμνα

Χρηματοδότηση Σχολικών Επιτροπών - Συμβάσεις Καθαριότητας

Timeline | Ροή

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Σχεδιασμός και παραγωγή υλικού προβολής των προγραμμάτων Erasmus+ / Youth & Sport, European Solidarity Corps και του Δικτύου Eurodesk για το έτος 2024

Οριστικοί Πίνακες κατάταξης αξιολογητών, στα πλαίσια της υπ' αρ. 701/1/2398/07-02-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επανασυγκρότηση του Μητρώου αξιολογητών του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ για τον τομέα Νεολαίας και Αθλητισμού 2021-2027.

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων για τις τρεις προκηρυσσόμενες θέσεις της υπ' αρ. 701/4/6198/05-04-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Erasmus+ για τους τομείς Νεολαία και Αθλητισμός & Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.

Πίνακας συνεντεύξεων της με Α.Π. 660/1/10896/05-06-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ομάδας Έργου της Πράξης «Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.)» ΟΠΣ 6004470.

Οριστικός πίνακας κατάταξης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 701/4/6198/05-04-2024