Κέντρα Δια Βίου Μάθησης- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΑΠ7 & ΑΠ8

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΑΠ7 & ΑΠ8 Σε ποιους απευθύνονται τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Το πρόγραμμα εστιάζει στην Εκπαίδευση και στη Διά Βίου Μάθηση ανθρώπων κάθε ηλικίας , στοχεύοντας στη δημιουργία θετικής στάσης προς ...
Αναλυτικά το πρόγραμμα

ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΚΔΒΜ) - Νέα Φάση

Στα ΚΔΒΜ θα υλοποιούνται δράσεις μη τυπικής εκπαίδευσης και ειδικότερα δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Τα ΚΔΒΜ απευθύνονται σε ενήλικες άνεργους και εργαζόμενους, ανεξάρτητα από φύλο, μορφωτικό επίπεδο, χώρα καταγωγής, θρησκεία, τόπο διαμονής, νέους, φοιτητές κ.λπ., με μόνη ...
Αναλυτικά το πρόγραμμα

Διαχείριση & Λειτουργία Δημοσίων ΙΕΚ

Για επικοινωνία σχετικά με το Πρόγραμμα "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ Ι.Ε.Κ" Τηλέφωνο : 213 131 4632 - 213 131 4671 e-mail : praktiki.iek@inedivim.gr Τα παρακάτω αναφερόμενα τηλέφωνα δεν εξυπηρετούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης ...
Αναλυτικά το πρόγραμμα

Ενίσχυση και Ανάπτυξη των ηγετικών και διευθυντικών δεξιοτήτων των εργαζόμενων Γυναικών στον Ιδιωτικό τομέα της Οικονομίας

Ενίσχυση και Ανάπτυξη των ηγετικών και διευθυντικών δεξιοτήτων των εργαζόμενων γυναικών στον Ιδιωτικό τομέα της Οικονομίας. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη της απασχόλησης των γυναικών εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησης ...
Αναλυτικά το πρόγραμμα

Κέντρα Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο

Το Κέντρα Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο είναι πρότυπα κέντρα φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων και μονογονεϊκών οικογενειών, νεαρών γυναικών, και ανήλικων κοριτσιών που αιτούνται άσυλο. Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δημιούργησε το πρώτο κέντρο το 2000 στα Ανώγεια της Κρήτης και ακολούθησε η ...
Αναλυτικά το πρόγραμμα

Υποτροφίες ΙΕΚ

Το πρόγραμμα «Υποτροφίες ΙΕΚ» στοχεύει στην υποστήριξη των σπουδαστών των Δημοσίων και Ιδιωτικών ΙΕΚ μέσω της χορήγησης υποτροφιών σε καταρτιζόμενους με Γενικό Μέσο Όρο Βαθμολογίας μεγαλύτερο ή ίσο του 15 καθώς και σε ειδικές κατηγορίες καταρτιζόμενων με προτεραιότητα τις ...
Αναλυτικά το πρόγραμμα

Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ( Κ.Π.Ε.) Β΄ Κύκλος

Ο θεσμός των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) αριθμεί 30 χρόνια παρουσίας, με πρώτο το Κ.Π.Ε. Κλειτορίας Αχαΐας που ξεκίνησε να λειτουργεί το 1993. Το δίκτυο των Κ.Π.Ε. εδραιώθηκε και αναπτύχθηκε περαιτέρω χάρη στα αναπτυξιακά προγράμματα της Ελλάδας (Β΄ και Γ΄ ...
Αναλυτικά το πρόγραμμα

Αναπτυξιακή Σύμπραξη Τέχνημα

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Τέχνημα» έχει σκοπό να αποτελέσει μια πηγή ωφέλιμου εργατικού δυναμικού και συμπληρωματικών βιώσιμων επιχειρήσεων για όλο τον κλάδο της παραδοσιακής λαϊκής τέχνης, μέσα από την επιλογή, την εκπαίδευση και την προετοιμασία ανέργων. Η εκπαίδευση που ...
Αναλυτικά το πρόγραμμα

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης-European Solidarity Corps-ESC

Τί είναι το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (“European Solidarity Corps” – “ESC") είναι ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο δημιουργεί ευκαιρίες για όσους νέους επιθυμούν να κάνουν εθελοντισμό και να υλοποιήσουν τα δικά τους σχέδια ...
Αναλυτικά το πρόγραμμα

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συν- επιχειρείν στην Αττική»

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συν-επιχειρείν στην Αττική» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συν-επιχειρείν στην Αττική» στοχεύει στην καταπολέμηση της ανεργίας με κεντρική ιδέα τον συγκερασμό της εμπειρίας και της γνώσης φορέων που ασχολούνται με βασικά και αναγκαία συστατικά για την καταπολέμηση ...
Αναλυτικά το πρόγραμμα

Μπορώ και Εγώ

«ΜΠΟΡΩ ΚΑΙ ΕΓΩ» Φορείς που υλοποιούν το πρόγραμμα : Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης & Επάνοδος Το πρόγραμμα προβλέπει την εκπαίδευση και τη συμβουλευτική υποστήριξη αποφυλακισμένων νέων με στόχο την κοινωνική τους ενσωμάτωση αλλά και τη διεύρυνση των δυνατοτήτων απασχόλησης ...
Αναλυτικά το πρόγραμμα

MASS - Measuring Assesing Soft Skills -Transfer of Innovation - LEONARDO

M A S S MEASURING & ASSESSING SOFT SKILLS- TRANSFER OF INNOVATION - LEONARDO Ο γενικός στόχος της διακρατικής σύμπραξης MASS ήταν η ενδυνάμωση των συστημάτων ποιότητας στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης & κατάρτισης ώστε να αυξηθούν οι προοπτικές της νεανικής απασχόλησης ...
Αναλυτικά το πρόγραμμα

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων απευθύνεται σε νέους ηλικίας 13 - 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και προϊόντα, στην Ελλάδα όσο και σε πάνω από 35 ακόμα χώρες της Ευρώπης. Πρόκειται για εκπτωτική και όχι πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, ισχύει για ...
Αναλυτικά το πρόγραμμα

Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης

Ακαδημία Πλάτωνος- Η Πολιτεία και ο Πολίτης Το πρόγραμμα Ακαδημία Πλάτωνος – Η Πολιτεία και ο Πολίτης εμπνέεται από την Αθήνα του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη και στοχεύει στην ανάπτυξη της ανθρώπινης δραστηριότητας, στην ευαισθητοποίηση και στη συμμετοχή των πολιτών σε δράσεις ...
Αναλυτικά το πρόγραμμα

Μεταφορά Καινοτομίας-Leonardo da Vinci ECQA Valorisation Expert Training and Certification (VALO)

ΙΕΚ Θέρμης Το έργο "Transfer of Innovation (TOl) Leonardo da Vinci: ECQA Valorisation Expert Training and Certification (VALO)" αφορά «Μεταφορά Καινοτομίας»- Leonardo da Vinci – μέσω της συνεργασίας πέντε (5) ευρωπαϊκών κρατών: Ελλάδα, Αυστρία, Φιλανδία, Μ. Βρετανία, Ιρλανδία. Οι ...
Αναλυτικά το πρόγραμμα

Φοιτητική & Μαθητική Μέριμνα

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης , σύμφωνα με το αρ.12 του ν.4115/2013 είναι αρμόδιο για την οικονομική διαχείριση και την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Φοιτητικών Εστιών που περιγράφονται στην 127177/H/4.11.2011 (Β΄ 2508) κοινή υπουργική απόφαση, οι οποίες παρέχουν ...
Αναλυτικά το πρόγραμμα

Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών και μουσικής (ΧΟΦΕΘ)

Το Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών και Μουσικής είναι ένα 8ήμερο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών και Μουσικής που πραγματοποιείται στο κινηματοθέατρο της Α’ Φοιτητικής Εστίας Θεσσαλονίκης. Κάθε ημέρα είναι αφιερωμένη σε μια γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας, απ΄ όπου 2-3 χορευτικά ...
Αναλυτικά το πρόγραμμα

Πρακτική Άσκηση Αποφοίτων ΙΕΚ

Πρακτική Άσκηση Αποφοίτων ΙΕΚ Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Αποφοίτων ΙΕΚ» στοχεύει στην υποστήριξη της υλοποίησης προγραμμάτων εξαμηνιαίας (προαιρετικής) πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις και φορείς (του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ιδιωτικές επιχειρήσεις), μέσω της επιδότησης των ...
Αναλυτικά το πρόγραμμα

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εθελοντικής Δράσης για την Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων και Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών «Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους»

To πρόγραμμα «Προστατεύω τον Εαυτό μου και τους Άλλους» (ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α.) είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα εθελοντικής δράσης για τη διαχείριση κινδύνων, κρίσεων και την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, που σκοπό έχει την εκπαίδευση ενηλίκων για την απόκτηση πολυδεξιοτήτων διαχείρισης ...
Αναλυτικά το πρόγραμμα

Restart Greece

Το Restart Greece είναι ένας κύκλος διήμερων σεμιναρίων που πραγματοποιούνται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας (όπως Περιφέρεια Κρήτης, Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας). Αφορά άτομα που έχουν καινοτόμες ιδέες για επιχειρηματική αξιοποίηση, ανέργους ή φοιτητές που ετοιμάζονται να ...
Αναλυτικά το πρόγραμμα

Έργα Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Έργα Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ‘ Εργο: SUB.1 Ίδρυση και Ενίσχυση Θεματικών και Πειραματικών ΙΕΚ (Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης) / Establishment of Thematic IEK and Experimental IEK Δράση: 16934 – Μεταρρύθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) ...
Αναλυτικά το πρόγραμμα

Εθνική Εστία Επιστημών

Η Εθνική Εστία Επιστημών είναι ένας χώρος που προωθεί την ελεύθερη γνώση και τη μαθησιακή αναζήτηση και εφαρμόζει το μοντέλο της αλληλεπιδραστικής μάθησης με επιστημονικά εκθέματα. Το πρόγραμμα της Εθνικής Εστίας Επιστημών απευθύνεται κυρίως σε μαθητές, σπουδαστές, δασκάλους και ...
Αναλυτικά το πρόγραμμα

Κέντρα Δια Βιου Μάθησης Δήμων Στερεάς Ελλάδας & Νοτίου Αιγαίου

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Δήμων Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου Το Πρόγραμμα υλοποιείται με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους και εστιάζει στην Εκπαίδευση και στη Διά Βίου Μάθηση ατόμων κάθε ηλικίας. Φορέας σχεδιασμού, χρηματοδότησης και παρακολούθησης είναι η Γενική Γραμματεία ...
Αναλυτικά το πρόγραμμα

Σχέδια Μαθησιακής Κινητικότητας ΔΙΕΚ/ΣΔΕ Erasmus+

Ανοίγει δρόμους, Αλλάζει ζωές Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό για την περίοδο 2014-2020. Ενημερωτικό φυλλάδιο: Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, έχοντας ως αρμοδιότητα την οικονομική ...
Αναλυτικά το πρόγραμμα

Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων - (Κ.Ε.Ε.)

Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των «Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων» (Κ.Ε.Ε.) που έληξε στις 30/6/ 2011, απευθύνονταν σε όλους τους ενηλίκους της χώρας. Πρωταρχικός στόχος τους ήταν η απόκτηση νέων βασικών δεξιοτήτων και η αναβάθμιση των ήδη υπαρχουσών ...
Αναλυτικά το πρόγραμμα

Δίκτυο Eurodesk

Eurodesk "Όποια κι αν είναι η ερώτηση, ξεκίνα με το Eurodesk !" Το Δίκτυο της ΕΕ Eurodesk είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο με δομές πληροφόρησης σε 36 χώρες και με περισσότερους από 1.500 εθνικούς, τοπικούς και περιφερειακούς εταίρους, το οποίο παρέχει στους νέους και σε όσους ...
Αναλυτικά το πρόγραμμα

Σχολές Γονέων

​ Σχολές Γονέων Οι Σχολές Γονέων είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα που πραγματοποιείται σε όλους τους νομούς της χώρας και έχει σκοπό την εκπαίδευση και τη στήριξη κάθε μητέρας και πατέρα, στον σύνθετο ρόλο του γονιού, όπως διαμορφώνεται από τις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες ...
Αναλυτικά το πρόγραμμα

Σίτιση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών στις Λέσχες Αξιωματικών ΥΠΕΘΑ

Το Πρόγραμμα Σίτιση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών στις Λέσχες Αξιωματικών ΥΠΕΘΑ καταβάλει ημερήσια τροφεία καθ'όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους, και σιτίζονται σε Λέσχες Αξιωματικών του ΥΠΕΘΑ,. Η ...
Αναλυτικά το πρόγραμμα

Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ

Η Πράξη «Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ» (MIS 5131399) υλοποιείται από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δία Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΜ), με φορείς εποπτείας τη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης και τη Διεύθυνση Εποπτείας Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του ...
Αναλυτικά το πρόγραμμα

Χρηματοδότηση Σχολικών Επιτροπών - Συμβάσεις Καθαριότητας

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του που αφορούν στην εκπαιδευτική μέριμνα, το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης διαχειρίζεται τη χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών, σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις καθαριότητας των σχολικών μονάδων. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στη ...
Αναλυτικά το πρόγραμμα

Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας

Erasmus+/Youth 2021-2027 «Ανοίγει δρόμους, αλλάζει ζωές» To Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διάστημα 2021-2027 για τους τομείς της Εκπαίδευσης, της Κατάρτισης, της Νεολαίας και του Αθλητισμού. Το πρόγραμμα θέτει ως στόχο μέσω της διά βίου μάθησης, να ...
Αναλυτικά το πρόγραμμα

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΓΙΔΑΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Δράσεις με την αιγίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ ακούει και ανταποκρίνεται στις ανάγκες της νεολαίας. Με την παραχώρηση της αιγίδας του προάγει τον πολιτισμό και ενισχύει πρωτοβουλίες που σχεδιάζονται από φορείς νέων και υλοποιούνται για νέους. Υποστηρίζουμε επιλεγμένες δράσεις μη ...
Αναλυτικά το πρόγραμμα

EQAVET project:Quality Assurance Tool for Vet Institutions

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ « EQAVET project:Quality Assurance Tool for Vet Institutions » Διάρκεια : 1-3-2011 έως 28-2-2013 Π / Υ : 10.000,00 € Φορείς που υλοποιούν το πρόγραμμα : M QC ,MCAST,ITS,ETC,CDI (Malta),CNDIPT (Romania), ISFOL (Italy), ΙΝΕΔΙΒΙΜ ( Ελλάδα) Οι κύριοι σκοποί και οι στόχοι ...
Αναλυτικά το πρόγραμμα

Προγράμματα Μαθησιακής Κινητικότητας ΔΙΕΚ-ΣΔΕ-ΚΔΒΜ Erasmus+ [OLD]

Προγράμματα Μαθησιακής Κινητικότητας ΔΙΕΚ-ΣΔΕ-ΚΔΒΜ Erasmus+ Από το 2011 έως το 2013, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ έχοντας ως αρμοδιότητα την οικονομική διαχείριση των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) της χώρας μας, υλοποίησε με επιτυχία 20 σχέδια κινητικότητας για τους ...
Αναλυτικά το πρόγραμμα

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ( ΣΔΕ ) είναι δημόσια σχολεία ενηλίκων στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης. Απευθύνονται σε πολίτες 18 ετών και άνω, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση. Με το θεσμό αυτό παρέχεται η δυνατότητα ...
Αναλυτικά το πρόγραμμα

Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και πολιτισμό "Οδυσσέας"

Πρόγραμμα «Οδυσσέας» Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό. Το πρόγραμμα «Οδυσσέας», που αφορά στην εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό, είναι ένα δωρεάν ...
Αναλυτικά το πρόγραμμα

Αναπτυξιακή Σύμπραξη Συνεργώ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συνεργώ» αφορά ανέργους, εγγεγραμμένους στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ, καθώς και νέους που μπορούν να κατανοήσουν την έννοια της κοινωνικής επιχείρησης. Η σύμπραξη στοχεύει στη δημιουργία ενός βιώσιμου υποδείγματος ανάπτυξης της εξαρτημένης εργασίας και ...
Αναλυτικά το πρόγραμμα

Ο Σχεδιασμός και η Υλοποίηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών και Στελεχών Δια Βίου Μάθησης–ΑΠ7,8,9 - (ΕΚΕΣΑΠ)

Το Έργο «Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εκπαιδευτών και στελεχών διά βίου μάθησης» απευθύνοταν σε εκπαιδευτές ενηλίκων και στελέχη της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) και του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ ...
Αναλυτικά το πρόγραμμα

Ideatree Διαγωνισμός Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας

Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ υλοποιεί το 2015 για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με ίδιους πόρους, τον Πανελλήνιο διαγωνισμό νεανικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας «Ideatree: το δέντρο που ανθίζουν οι ιδέες». Στόχοι του διαγωνισμού, ο οποίος πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου ...
Αναλυτικά το πρόγραμμα
Υποστήριξη νέας γενιάς

Υποστήριξη νέας γενιάς

Αναλυτικά το πρόγραμμα
Μέριμνα για φοιτητές και μαθητές

Μέριμνα για φοιτητές και μαθητές

Αναλυτικά το πρόγραμμα
Διά Βίου Μάθηση

Διά Βίου Μάθηση

Αναλυτικά το πρόγραμμα