Ανακοινώσεις

Κατάταξη της υποψήφιας εκπαιδεύτριας ΔΙΕΚ με αριθ. 116232/16-8-2019 ηλεκτρονικής αίτησης στον πίνακα της ειδικότητας ΠΕ02-Φιλόλογοι (από τον πίνακα ΠΕ23-Ψυχολόγων) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Κατάταξη της υποψήφιας εκπαιδεύτριας ΔΙΕΚ με αριθ. 116232/16-8-2019 ηλεκτρονικής αίτησης στον πίνακα της ειδικότητας ΠΕ02-Φιλόλογοι (από τον πίνακα ΠΕ23-Ψυχολόγων) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Κατάταξη του εκπαιδευτή ΔΙΕΚ με αριθ. Πρωτ. 102908/6-8-2019 ηλεκτρονικής αίτησης στον πίνακα της ειδικότητας ΠΕ78-Κοινωνικών Επιστημών (από τον πίνακα ΑΛΛΟ) της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Κατάταξη του εκπαιδευτή ΔΙΕΚ με αριθ. Πρωτ. 102908/6-8-2019 ηλεκτρονικής αίτησης στον πίνακα της ειδικότητας ΠΕ78-Κοινωνικών Επιστημών (από τον πίνακα ΑΛΛΟ) της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Εξέταση Αίτησης Θεραπείας του υποψηφίου με αριθμό πρωτ. ηλεκτρονικής αίτησης 115544/15-8-2019 κατά της υπ΄ αριθμ. 6372/388/23-09-2019 Απόφασης Δ.Σ. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Εξέταση Αίτησης Θεραπείας του υποψηφίου με αριθμό πρωτ. ηλεκτρονικής αίτησης 115544/15-8-2019 κατά της υπ΄ αριθμ. 6372/388/23-09-2019 Απόφασης Δ.Σ. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Εξέταση Αίτησης Θεραπείας της υποψηφίας με αριθμό πρωτ. ηλεκτρονικής αίτησης 115506 κατά της υπ΄ αριθμ. 6372/388/23-09-2019 Απόφασης Δ.Σ. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

ΥΠΠΕΘ-ΙΝΕΔΙΒΙΜ : Μετακίνηση σπουδαστών Δ.ΙΕΚ Αττικής με μειωμένο κόμιστρο

ΥΠΠΕΘ-ΙΝΕΔΙΒΙΜ : Μετακίνηση σπουδαστών Δ.ΙΕΚ Αττικής με μειωμένο κόμιστρο

Ο θεσμός της Μαθητείας αλλάζει

Ο θεσμός της Μαθητείας αλλάζει

Εκδήλωση του Δημόσιου ΙΕΚ Γλυφάδας

Εκδήλωση του Δημόσιου ΙΕΚ Γλυφάδας

Εντυπωσιακή η γιορτή του ΔΙΕΚ Πειραιά

Προσωρινοί Πίνακες Αξιολόγησης στα πλαίσια της υπ' αρ. 701/1/2398/07-02-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επανασυγκρότηση του μητρώου αξιολογητών για το Πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας και του Αθλητισμού 2021 -2027.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

Η πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ κυρία Άννα Ροκοφύλλου επισκέφθηκε τις νέες φοιτητικές εστίες του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ

Έργα Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Ενίσχυση και Ανάπτυξη των ηγετικών και διευθυντικών δεξιοτήτων των εργαζόμενων Γυναικών στον Ιδιωτικό τομέα της Οικονομίας

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης-European Solidarity Corps-ESC

ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΚΔΒΜ) - Νέα Φάση

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΓΙΔΑΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Σχέδια Μαθησιακής Κινητικότητας ΔΙΕΚ/ΣΔΕ Erasmus+

Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας

Φοιτητική & Μαθητική Μέριμνα