Κατάταξη της υποψήφιας εκπαιδεύτριας ΔΙΕΚ με αριθ. 116232/16-8-2019 ηλεκτρονικής αίτησης στον πίνακα της ειδικότητας ΠΕ02-Φιλόλογοι (από τον πίνακα ΠΕ23-Ψυχολόγων) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Κατάταξη της υποψήφιας εκπαιδεύτριας ΔΙΕΚ με αριθ. 116232/16-8-2019 ηλεκτρονικής αίτησης στον πίνακα της ειδικότητας ΠΕ02-Φιλόλογοι (από τον πίνακα ΠΕ23-Ψυχολόγων) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. - Διόρθωση καταχώρησης υποψηφιότητας της ανωτέρω της ειδικότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα και στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων εκπαιδευτών ΔΙΕΚ Χειμερινού Εξαμήνου 2019β- εαρινού εξαμήνου 2020α

Σχετικά Αρχεία