Χρηματοδότηση Σχολικών Επιτροπών - Συμβάσεις Καθαριότητας

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του που αφορούν στην εκπαιδευτική μέριμνα, το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης διαχειρίζεται τη χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών, σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις καθαριότητας των σχολικών μονάδων. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στη διεύθυνση www.inedivim.gr/sxolikesepitropes.


Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 213 131 4671

Fax: 213 131 4672

Ώρες εξυπηρέτησης: 8:00 - 16:00

e-mail: sxolikesepitropes@inedivim.gr

Ιστοσελίδα: http://www.inedivim.gr/sxolikesepitropes

Σχολική χρονιά 2019-2020

---ΠΙΝΑΚΑΣ Τροποποιητικών Συμβάσεων Χρηματοδότησης Σχολικών Επιτροπών 2019-2020

-ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩN 2019-2020

03.12.2019-Συμβάσεις Χρηματοδότησης Σχολικών Επιτροπών

27.08.2019 - Καθαρισμός σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2019 - 2020

Υπόδειγμα 1: ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 2019-2020

Υπόδειγμα 2: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Υπόδειγμα 3: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2019-2020


Σχολική χρονιά 2018-2019

---ΠΙΝΑΚΑΣ Τροποποιητικών Συμβάσεων Χρηματοδότησης Σχολικών Επιτροπών 2018-2019

---ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩN 2018-2019

21.05.2019-Αύξηση 10% στις αμοιβές των καθαριστών/στριών
των Σχολικών Μονάδων με Σύμβαση Έργου


ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩN 2017-2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩN 2016-2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩN 2015-2016

Ενημέρωση σχετικά με την πληρωμή των Σχολικών Επιτροπών 2019-2020

Ενημέρωση σχετικά με την πληρωμή των Σχολικών Επιτροπών 2019-2020

Επείγον-Ανακοίνωση Σχολικών Επιτροπών-Αποστολή-Πρακτικών-Καλής-Εκτέλεσης

Διαβίβαση τροποιητικών Συμβάσεων χρηματοδότησης Σχολικών Επιτροπών

Ενημέρωση σχετικά με την πληρωμή των Σχολικών Επιτροπών 2019-2020

Χρηματοδότηση Σχολικών Επιτροπών

Ενημέρωση σχετικά με την πληρωμή των Σχολικών Επιτροπών 2019-2020