Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του που αφορούν στην εκπαιδευτική μέριμνα, το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης διαχειρίζεται τη χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών, σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις καθαριότητας των σχολικών μονάδων. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στη διεύθυνση www.inedivim.gr/sxolikesepitropes.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 213 131 4671

Fax: 213 131 4672

Ώρες εξυπηρέτησης: 8:00 - 16:00

e-mail: sxolikesepitropes@inedivim.gr

Ιστοσελίδα: http://www.inedivim.gr/sxolikesepitropes

 

Σχολική χρονιά 2017-2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩN 2017-2018

16.10.2017 -Συμβάσεις χρηματοδότησης Σχολικών Επιτροπών Σχολικού Έτους 2017-2018

11.9.2017 - Καθαρισμός σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2017 - 2018

Υπόδειγμα 1: ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 2016-2017

Υπόδειγμα 2: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Υπόδειγμα 3: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2017-2018

Υπόδειγμα 4: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

 


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩN 2016-2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩN 2015-2016

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩN 2014-2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩN 2013-2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩN 2012-2013 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩN 2011-2012 

Pages

Ροή