Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του που αφορούν στην εκπαιδευτική μέριμνα, το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης διαχειρίζεται τη χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών, σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις καθαριότητας των σχολικών μονάδων. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στη διεύθυνση www.inedivim.gr/sxolikesepitropes.

 Σχολική χρονιά 2016-2017

30.03.2017 - Δελτίο Τύπου

30.03.2017 - Ενημέρωση Σχολικών Επιτροπών

28.03.2017 - Ενημέρωση Σχολικών Επιτροπών

08.11.2016 - Συμβάσεις χρηματοδότησης Σχολικών Επιτροπών Σχολ. Έτους 2016-2017

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩN 2016-2017

 

12.9.2016 - Καθαρισμός σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2016 - 2017

ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 2016-2017

Υπόδειγμα 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Υπόδειγμα 2: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Υπόδειγμα 3: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

02.09.2016- Καθαρισμός σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2016 - 2017

Τηλέφωνα Επικοινωνίας για Τεχνική Βοήθεια 213 131 4671

e-mail: sxolikesepitropes@inedivim.gr

Ιστοσελίδα:http://www.inedivim.gr/sxolikesepitropes

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩN 2015-2016

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩN 2014-2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩN 2013-2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩN 2012-2013 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩN 2011-2012 

Pages

Ροή