Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του που αφορούν στην εκπαιδευτική μέριμνα, το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης διαχειρίζεται τη χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών, σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις καθαριότητας των σχολικών μονάδων. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στη διεύθυνση www.inedivim.gr/sxolikesepitropes.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 213 131 4671

Fax: 213 131 4672

Ώρες εξυπηρέτησης: 8:00 - 16:00

e-mail: sxolikesepitropes@inedivim.gr

Ιστοσελίδα: http://www.inedivim.gr/sxolikesepitropes

 

Σχολική χρονιά 2018-2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩN 2018-2019

 

04.12.2018-Ξεκινά η αποπληρωμή των Σχολικών Καθαριστριών

Οι Σχολικές Επιτροπές καλούνται όπως ανταποκριθούν και τηρήσουν τη διαδικασία που περιγράφεται στην ανακοίνωση με ΑΠ: 604/288/47105/3-12-19 Γραφ.Προέδρου ΔΣ/Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με θέμα τις Συμβάσεις Χρηματοδότησης Σχολικών Επιτροπών, έτσι ώστε να μην υπάρξει καμία επιπλέον καθυστέρηση στη χρηματοδότηση.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Σχολικές Επιτροπές καλούνται να αποστείλουν τις υπογεγραμμένες Συμβάσεις στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. έως τις 10/12/18 (ημέρα Δευτέρα), προκειμένου μέχρι τις 14/12/2018 να έχουν πιστωθεί στον τραπεζικό τους Λογ/σμό τα αντίστοιχα ποσά για την περίοδο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου-Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου.

Επισημαίνεται ότι όσες Σχολικές Επιτροπές δεν ανταποκριθούν έως τις 10/12/2018, θα χρηματοδοτηθούν {πίστωση στον τραπεζικό τους λογαριασμό} αλλά δεν θα είναι δυνατή η άμεση αποπληρωμή των εργαζομένων εντός Δεκεμβρίου 2018 μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών [ΕΑΠ].

03.12.2018-Συμβάσεις Χρηματοδότησης Σχολικών Επιτροπών 2018-2019

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ (PDF)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ  (WORD)

04.09.2018 - Καθαρισμός σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2018 - 2019

Υπόδειγμα 1: ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 2018-2019

Υπόδειγμα 2: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Υπόδειγμα 3: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2018-2019

Υπόδειγμα 4: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

 

Σχολική χρονιά 2017-2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩN 2017-2018

22.12.2017 Ενημέρωση για Σχολικές Επιτροπές

18.12.2017 Ξεκίνησε σήμερα η διαδικασία πληρωμής των σχολικών καθαριστριών

12.12.2017 Αποκατάσταση λειτουργίας της Κεντρικής Γραμματείας ΙΝΕΔΙΒΙΜ

07.12.2017-Ανακοίνωση Σχολικών Επιτροπών

16.10.2017 -Συμβάσεις χρηματοδότησης Σχολικών Επιτροπών Σχολικού Έτους 2017-2018

11.9.2017 - Καθαρισμός σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2017 - 2018

 


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩN 2016-2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩN 2015-2016

Pages

Ροή