Επικοινωνία

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

 

 

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη,

111 43 Αθήνα

 

Τηλέφωνα για πληροφορίες

Λειτουργικές Μονάδες Δραστηριοτήτων

Τηλέφωνο

Φαξ

Σίτιση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών στις Λέσχες Αξιωματικών ΥΠΕΘΑ

213-1314449

 

Επιταγή αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης - (Voucher)

213-1314665

213-1314666

213-1314665

Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) - Πρακτική Άσκηση

213-1314620

 

Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) - Υποτροφίες

213-1314530

 

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

213-1314411

213-1314410

213-1314412

213-1314413

213-1314414

210-2599444

Eurodesk

213-1314460

 

Ομάδα Έργου Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)

213-1314630

213-1314632

213-1314633

213-1314635

213-1314637

213-1314640

 

Εθνική Μονάδα Συντονισμού ERASMUS+ τομέας Νεολαίας

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ 

2131314454

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2131314464

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

2131314461

2131314462

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΙΤ

2131314455

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

2131314463

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ

2131314458

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ

2131314457

2131314416

2131314451

2131314456

2131314452

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

2131314453

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

2131314450

2131314460

213-1314466

Ομάδα Έργου Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και πολιτισμό "Οδυσσέας"

213-1314625

213-1314626

213-1314627

213-1314628

213-1314629

 

Χρηματοδότηση Σχολικών Επιτροπών - Συμβάσεις Καθαριότητας

213-1314671

213-1314672

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

ΟΙΚΟΝ. ΔΙΑΧ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ 

213-1314641

ΟΙΚΟΝ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

213-1314649

213-1314619

213-1314680

213-1314670

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

Για Β. Αιγαίο, Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Δυτ. Μακεδονία

213-1314642

Για Α.Μ.Θ., Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα

213-1314631

Για Στερεά Ελλάδα & Νότιο Αιγαίο

213-1314669

Για Αττική

213-1314643

Για Α.Μ.Θ., Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα

213-1314634

ΔΙΑΧ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

4670

 

Σχολές Γονέων

213-1314522

 

Κέντρα Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο

213-1314541

213-1314551

Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών και μουσικής (ΧΟΦΕΘ)

213-1314541

213-1314551

Συν - Επιχειρείν στην Αττική

213-1314541

213-1314551

Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης

213-1314541

213-1314551

Leonardo Da Vinci - Κινητικότητα

213-1314420

213-1314659

Leonardo Valo

213-1314543

 

Leonardo - EQAVET

213-1314552

213-1314603

Μπορώ και εγώ

213-1314552

213-1314603

Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων

213-1314658

213-1314551

Ήρων

213-1314570

213-1314531

Leonardo - MASS

213-1314529

213-1314531

Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους (ΠΡΟΤΕΚΤΑ)

213-1314501

213-1314563

Σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εκπαιδευτών και στελεχών Δια Βίου Μάθησης (ΕΚΕΣΑΠ)

213-1314502

213-1314563

Σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω του κέντρου Δια Βίου Μάθησης από απόσταση της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΒΜΑΠ)

213-1314641

 

Ομάδα Έργου Κέντρα Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (ΚΔ.Β.Μ.Π.Α.)

213-1314652

213-1314653

213-1314654

213-1314655

213-1314656

213-1314651

 

Τηλέφωνα για πληροφορίες

Οργανωτική Μονάδα

Τηλέφωνο

Φαξ

Γραμματεία Διευθύνοντος Συμβούλου

213-1314689

210-2114377

Γραμματεία Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 

213-1314690

213-1314562

 

Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

 

07.02.2017- Ανακοινοποίηση στο ορθό για τις τηλεφωνικές γραμμές εξυπηρέτησης Τμ.Οικ.Διαχ.-Λογιστηρίου Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

 

 

 

213-131 4596

213-131 4588

213-131 4595

213-131 4593

213-131 4597

213-131 4594

213-131 4578

213-131 4582

213-131 4581

213-131 4591

213-131 4548

213-131 4579.

213-1314603

 

 

Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Μέριμνας & Τεχνικών Υπηρεσιών

213-1314686

213-1314683

 

Διεύθυνση Προγραμμάτων Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης

213-1314660

213-1314686

213-1314659

 

Πρωτόκολλο

213-1314557

-

213-1314603