Επικοινωνία

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

 

 

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη,

111 43 Αθήνα

 

Τηλέφωνα για πληροφορίες

Λειτουργικές Μονάδες Δραστηριοτήτων

Τηλέφωνο

Φαξ

Σίτιση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών στις Λέσχες Αξιωματικών ΥΠΕΘΑ

213-1314447

213-1314448

213-1314449

 

Επιταγή αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης - (Voucher)

213-1314665

213-1314666

213-1314665

Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) - Πρακτική Άσκηση

213-1314620

 

Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) - Υποτροφίες

213-1314530

 

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

213-1314411

213-1314410

213-1314412

213-1314413

213-1314414

210-2599444

Eurodesk

213-1314460

 

Ομάδα Έργου Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)

213-1314630

213-1314632

213-1314633

213-1314635

213-1314637

213-1314640

 

Εθνική Μονάδα Συντονισμού ERASMUS+ τομέας Νεολαίας

213-1314450 έως 4464

213-1314466

Ομάδα Έργου Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και πολιτισμό "Οδυσσέας"

213-1314625

213-1314626

213-1314627

213-1314628

213-1314629

 

Χρηματοδότηση Σχολικών Επιτροπών - Συμβάσεις Καθαριότητας

213-1314671

213-1314672

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

ΟΙΚΟΝ. ΔΙΑΧ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ 

213-1314641

ΟΙΚΟΝ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

213-1314649

213-1314619

213-1314680

213-1314670

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

Για Β. Αιγαίο, Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Δυτ. Μακεδονία

213-1314642

Για Α.Μ.Θ., Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα

213-1314631

Για Στερεά Ελλάδα & Νότιο Αιγαίο

213-1314669

Για Αττική

213-1314643

Για Α.Μ.Θ., Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα

213-1314634

ΔΙΑΧ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

4670

 

Σχολές Γονέων

213-1314522

 

Κέντρα Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο

213-1314541

213-1314551

Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών και μουσικής (ΧΟΦΕΘ)

213-1314541

213-1314551

Συν - Επιχειρείν στην Αττική

213-1314541

213-1314551

Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης

213-1314541

213-1314551

Leonardo Da Vinci - Κινητικότητα

213-1314420

213-1314659

Leonardo Valo

213-1314543

 

Leonardo - EQAVET

213-1314552

213-1314603

Μπορώ και εγώ

213-1314552

213-1314603

Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων

213-1314658

213-1314551

Ήρων

213-1314570

213-1314531

Leonardo - MASS

213-1314529

213-1314531

Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους (ΠΡΟΤΕΚΤΑ)

213-1314501

213-1314563

Σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εκπαιδευτών και στελεχών Δια Βίου Μάθησης (ΕΚΕΣΑΠ)

213-1314502

213-1314563

Σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω του κέντρου Δια Βίου Μάθησης από απόσταση της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΒΜΑΠ)

213-1314641

 

Ομάδα Έργου Κέντρα Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (ΚΔ.Β.Μ.Π.Α.)

213-1314652

213-1314653

213-1314654

213-1314655

213-1314656

213-1314651

 

Τηλέφωνα για πληροφορίες

Οργανωτική Μονάδα

Τηλέφωνο

Φαξ

Γραμματεία Διευθύνοντος Συμβούλου

213-1314689

213-1314690

210-2114377

Γραμματεία Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 

213-1314562

 

Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

 

07.02.2017- Ανακοινοποίηση στο ορθό για τις τηλεφωνικές γραμμές εξυπηρέτησης Τμ.Οικ.Διαχ.-Λογιστηρίου Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

 

 

 

213-131 4596

213-131 4588

213-131 4595

213-131 4593

213-131 4597

213-131 4594

213-131 4578

213-131 4582

213-131 4581

213-131 4591

213-131 4548

213-131 4579.

213-1314603

 

 

Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Μέριμνας & Τεχνικών Υπηρεσιών

213-1314686

213-1314683

 

Διεύθυνση Προγραμμάτων Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης

213-1314660

213-1314686

213-1314659

 

Πρωτόκολλο

213-1314557

-

213-1314603