Επικοινωνία

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

 

 

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη,

111 43 Αθήνα

 

Τηλέφωνα για πληροφορίες

Λειτουργικές Μονάδες Δραστηριοτήτων

Τηλέφωνο

Φαξ

 

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

213-1314411

213-1314414

213-1314433

 

 

 

Σχέδια Μαθησιακής Κινητικότητας ΔΙΕΚ/ΣΔΕ Erasmus

 

213-1314420

213-1314659

Eurodesk

213-1314460

 

Εθνική Μονάδα Συντονισμού ERASMUS+ τομέας Νεολαίας

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ 

2131314454

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2131314464

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

2131314461

2131314462

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΙΤ

2131314455

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

2131314463

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ

2131314458

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ

2131314457

2131314416

2131314451

2131314456

2131314452

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

2131314453

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

2131314450

2131314460

213-1314466

Ομάδα Έργου Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)

 

Υπεύθυνη Έργου 

213-1314662

Υπεύθυνη Δικτύωσης

213-1314636  

Υπεύθυνη Διαχείρισης ΤΠΕ

213-1314633

Επόπτες Φυσικού Αντικειμένου

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

213-1314630

Περιφέρεια Αττικής

213-1314648

213-1314625

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

213-1314620

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας & Ιονίων Νήσων

213-1314627

Περιφέρεια Ηπείρου

213-1314657

Περιφέρεια Θεσσαλίας

213-1314632

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

213-1314637

213-1314526

Περιφέρεια Κρήτης

213-1314639

Περιφέρεια Πελοποννήσου & Βορείου Αιγαίου

213-131-4645

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας & Νοτίου Αιγαίου

213-1314644

Επόπτες Οικονομικού Αντικειμένου

213131-4640, 4534, 4528 

Ώρες τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης: 08.00-15.00

Δ/ση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: kdvm@inedivim.gr

Ιστοχώρος: https://kentradiaviou.gr/

 

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

ΟΙΚΟΝ. ΔΙΑΧ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ 

213-1314641

ΟΙΚΟΝ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

213-1314649

213-1314619

213-1314680

213-1314670

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

Για Β. Αιγαίο, Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Δυτ. Μακεδονία

213-1314642

Για Α.Μ.Θ., Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα

213-1314631

Για Στερεά Ελλάδα & Νότιο Αιγαίο

213-1314669

Για Αττική

213-1314643

Για Α.Μ.Θ., Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα

213-1314634

ΔΙΑΧ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

4666

 

Κέντρα Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο

213-1314541

213-1314551

Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους (ΠΡΟΤΕΚΤΑ)

213-1314501

213-1314563

Ομάδα Έργου Κέντρα Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (ΚΔ.Β.Μ.Π.Α.)

213-1314652

213-1314653

213-1314654

213-1314655

213-1314656

213-1314651

Διαχείριση & Λειτουργία Δημοσίων ΙΕΚ & Δημοσίων ΣΕΚ 

Τηλεφωνείτε Δευτέρα έως και Παρασκευή, 13:00-16:00 στις γραμμές εξυπηρέτησης:

Προϊστάμενος διαχείρισης και λειτουργίας
2131314541

Υπεύθυνος έργου
2131314530

Ομάδα έργου
2131314542
2131314545

Πληροφοριακό σύστημα
2131314542
2131314530

Επιπλέον, μπορείτε να επικοινωνήσετε με φαξ και email.

Φαξ: 2131314531

2131314530

Χρηματοδότηση Σχολικών Επιτροπών - Συμβάσεις Καθαριότητας

213-1314671

213-1314672

 

 

Τηλέφωνα για πληροφορίες

Οργανωτική Μονάδα

Τηλέφωνο

Φαξ

Γραμματεία Διοίκησης

213-1314689

210-2114377

Γραμματεία Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 

213-1314690

213-1314562

 

Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 

 

 

 

213-131 4596

213-131 4588

213-131 4595

213-131 4593

213-131 4597

213-131 4594

213-131 4578

213-131 4581

213-131 4591

213-131 4548

213-131 4579.

213-1314603

 

 

Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Μέριμνας & Τεχνικών Υπηρεσιών

213-1314686

213-1314683

 

Διεύθυνση Προγραμμάτων Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης

213-1314660

213-1314686

213-1314659

 

Πρωτόκολλο

2131314557

213-1314603