Επικοινωνία

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

 

 

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη,

111 43 Αθήνα

 

Τηλέφωνα για πληροφορίες

Λειτουργικές Μονάδες Δραστηριοτήτων

Τηλέφωνο

Φαξ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΙΕΚ"

213 131 4632 - 4671

e-mail: praktiki.iek@inedivim.gr

 

 

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ

2131314459

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2131314411

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ

2131314412

2131314433

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ/ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

2131314440

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2131314414

 

 

Ενίσχυση και ανάπτυξη των ηγετικών και διευθυντικών δεξιοτήτων των εργαζομένων γυναικών στον Ιδιωτικό τομέα της Οικονομίας

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ

2131314514

2131314512

Eurodesk

2131314464

 

Εθνική Μονάδα Συντονισμού

ERASMUS+ τομέας Νεολαίας

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ 

2131314451

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2131314456

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

2131314461

2131314462

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΙΤ

2131314455

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ για Erasmus+ & Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

2131314434

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ

2131314457

2131314452

2131314456

2131314435

2131314432

2131314403

2131314416

2131314447

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

2131314465

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

2131314450

2131314460

213-1314466

Ομάδα Έργου Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)

 

Υπεύθυνη Έργου 

213-1314662

Υπεύθυνη Δικτύωσης

213-1314636  

Υπεύθυνη Διαχείρισης ΤΠΕ

213-1314633

Επόπτες Φυσικού Αντικειμένου

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

213-1314630

Περιφέρεια Αττικής

213-1314648

213-1314625

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

213-1314620

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας & Ιονίων Νήσων

213-1314627

Περιφέρεια Ηπείρου

213-1314657

Περιφέρεια Θεσσαλίας

213-1314632

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

213-1314637

213-1314526

Περιφέρεια Κρήτης

213-1314639

Περιφέρεια Πελοποννήσου & Βορείου Αιγαίου

213-131-4645

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας & Νοτίου Αιγαίου

213-1314644

Επόπτες Οικονομικού Αντικειμένου

213131-4640, 4534, 4528 

Ώρες τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης: 08.00-15.00

Δ/ση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: kdvm@inedivim.gr

Ιστοχώρος: https://kentradiaviou.gr/

 

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

ΟΙΚΟΝ. ΔΙΑΧ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ 

213-1314641

ΟΙΚΟΝ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

213-1314649

213-1314619

213-1314680

213-1314670

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

Για Β. Αιγαίο, Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Δυτ. Μακεδονία

213-1314642

Για Α.Μ.Θ., Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα

213-1314631

Για Στερεά Ελλάδα & Νότιο Αιγαίο

213-1314669

Για Αττική

213-1314643

Για Α.Μ.Θ., Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα

213-1314634

ΔΙΑΧ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

4666

 

Κέντρα Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο

213-1314541

213-1314551

 

 

Κέντρα Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) -Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Β' ΚΥΚΛΟΣ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ : 2131314659

OIKONOMIKOI ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ : 2131314656

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ : 2131314655

2131314651, 2131314626, 2131314666

213-1314651

Διαχείριση & Λειτουργία Δημοσίων ΙΕΚ & Δημοσίων ΣΕΚ 

Τηλεφωνείτε Δευτέρα έως και Παρασκευή, 13:00-16:00 στις γραμμές εξυπηρέτησης:

Προϊστάμενος διαχείρισης και λειτουργίας
2131314541

Υπεύθυνος έργου
2131314530

Ομάδα έργου
2131314542
2131314545

2131314530

2131314543

Πληροφοριακό σύστημα
2131314542
2131314530

Επιπλέον, μπορείτε να επικοινωνήσετε με φαξ και email.

2131314531

 

Χρηματοδότηση Σχολικών Επιτροπών - Συμβάσεις Καθαριότητας

213-1314629

213-1314671