Πρόεδρος

Δημήτριος Ζέρβας,

 

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου / Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)