Σχολές Γονέων

Σχολές Γονέων

Οι Σχολές Γονέων είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα που πραγματοποιείται σε όλους τους νομούς της χώρας και έχει σκοπό την εκπαίδευση και τη στήριξη κάθε μητέρας και πατέρα, στον σύνθετο ρόλο του γονιού, όπως διαμορφώνεται από τις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, ανεξάρτητα από εθνική προέλευση, ηλικία και μόρφωση, σε μελλοντικούς γονείς, γονείς ατόμων με αναπηρίες, εκπαιδευτικούς, ενήλικες τρίτης ηλικίας και ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.

Τα προγράμματα αναπτύσσονται από εξειδικευμένους επιστήμονες (ψυχολόγους, γιατρούς, κοινωνικούς λειτουργούς κλπ) και παρέχουν στους γονείς και στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον γνώσεις, ανταλλαγή εμπειρίας και ευκαιρίες για προβληματισμό.

Μεταξύ άλλων συζητιόνται μια σειρά από κρίσιμα θέματα όπως: ενδοσχολική βία, ενδοοικογενειακή βία, ασφαλές διαδίκτυο, σεξουαλική αγωγή των παιδιών.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα των Σχολών Γονέων αναπτύσσεται σε 6 εκπαιδευτικά προγράμματα:

1. Σύγχρονη οικογένεια, διάρκειας 50 ωρών.

2. Σύνδεση σχολείου-οικογένειας, διάρκειας 50 ωρών.

3. Αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης, διάρκειας 25 ωρών.

4. Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή κλπ.), διάρκειας 25 ωρών.

5. Συμβουλευτική σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, διάρκειας 25 ωρών.

6. Αθλητισμός και διατροφή,  διάρκειας 25 ωρών.

Οι βασικές θεματικές ενότητες που αναπτύσσονται με βιωματικές ασκήσεις στα τμήματα των παραπάνω προγραμμάτων είναι:

 Οικογένεια και σχολείο

 Ασφαλές διαδίκτυο

 Θέματα ευάλωτων κοινωνικά ομάδων – ρατσισμός

 Bullying- ενδοσχολική βία

 Εξαρτήσεις: κάπνισμα, αλκοόλ, ναρκωτικά, κλπ. (σε συνεργασία με τα 74 Κέντρα Πρόληψης του ΟΚΑΝΑ)

 Αγωγή υγείας (στοματική υγιεινή, ατυχήματα, μικροοργανισμοί, υγιεινή χεριών-αναπνευστικού-μηνιγγίτιδα κλπ.)

 Σεξουαλική αγωγή – αυτογνωσία

 Περιβαλλοντική αγωγή- οικολογία

 Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα

 HIV/AIDS-τρόποι προφύλαξης

 Εμβόλια-ορθολογική χρήση αντιβιοτικών

 Αθλητισμός και διατροφή.

Το Πρόγραμμα των Σχολών Γονέων εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

 213-131-4520 έως και 4523

 213-131-4525 έως και 4527

E-mail

 sxog@gsae.edu.gr

Social Media

 https://www.facebook.com/inedivimgoneis?fref=pb&hc_location=profile_browser