Μπορώ και Εγώ

«ΜΠΟΡΩ ΚΑΙ ΕΓΩ»

Φορείς που υλοποιούν το πρόγραμμα: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης & Επάνοδος

Το πρόγραμμα προβλέπει την εκπαίδευση και τη συμβουλευτική υποστήριξη αποφυλακισμένων νέων με στόχο την κοινωνική τους ενσωμάτωση αλλά και τη διεύρυνση των δυνατοτήτων απασχόλησης τους.

Οι δράσεις του προγράμματος αφορούν:

  • Στη λειτουργία εργαστηρίων εκπαίδευσης.
  • Στη συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα δικαιωμάτων και απασχόλησης αποφυλακισμένων που κάνουν χρήση των υπηρεσιών της ΕΠΑΝΟΔΟΥ.

Πληροφορίες : 213-1314552,213-1314541 , 210-8815904, 210-8815032

e-mail : tsiatsou.r@inedivim.gr, epanodos@epanodos.org.gr

Ώρες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης : 08:00-16:00

Αριθμός τηλεομοιοτυπίας-Fax : 213-1314531