Μεταφορά Καινοτομίας-Leonardo da Vinci ECQA Valorisation Expert Training and Certification (VALO)

ΙΕΚ Θέρμης

Το έργο "Transfer of Innovation (TOl) Leonardo da Vinci: ECQA Valorisation Expert Training and Certification (VALO)" αφορά «Μεταφορά Καινοτομίας»- Leonardo da Vinci – μέσω της συνεργασίας πέντε (5) ευρωπαϊκών κρατών: Ελλάδα, Αυστρία, Φιλανδία, Μ. Βρετανία, Ιρλανδία.

Οι φορείς- εταίροι- που συμμετέχουν στην ελληνική κοινοπραξία είναι Πανεπιστημιακοί φορείς, με συντονιστή το  Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης αλλά και άλλοι φορείς όπως, π.χ. το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.

Κύριος στόχος του έργου είναι η δημιουργία μιας νέας εξειδίκευσης η οποία θα ενταχθεί στις υπάρχουσες (δεκαοκτώ) 18 πιστοποιήσεις του European Certification and Qualification (ECQA) (www.ecqa.org)

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) έχει αναλάβει την χρηματοδότηση με ποσοστό 25% του έργου όπως επίσης την εποπτεία και παρακολούθηση της υλοποίησης μέρους του έργου που υλοποιείται από το Ι.Ε.Κ. Θέρμης (εταίρος) - και περιλαμβάνει:

  • Την κατάρτιση είκοσι (20) ατόμων από τα μέλη της διακρατικής σύμπραξης στο εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα δημιουργηθεί στην πορεία υλοποίησης του έργου.
  • Την προώθηση της εξειδίκευσης «Διάδοση και Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων Έργων» στους σπουδαστές του.
  • Μέρος των ενεργειών δημοσιοποίησης του Προγράμματος (έκδοση φυλλαδίου, ενημερωτικές ημερίδες και άλλες ενέργειες δημοσιότητας)

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τηλέφωνα:  2310-461601, 2310-462060,  213- 1314546, 213-1314529

e-mail: grammateia@iek-therm.thess.sch.gr,deprogr@ein.gr,depd@ein.gr