Κέντρα Δια Βιου Μάθησης Δήμων Στερεάς Ελλάδας & Νοτίου Αιγαίου


LOGO-KDVM

 

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Δήμων Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου

Το Πρόγραμμα υλοποιείται με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους και εστιάζει στην Εκπαίδευση και στη Διά Βίου Μάθηση ατόμων κάθε ηλικίας. Φορέας σχεδιασμού, χρηματοδότησης και παρακολούθησης είναι η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.) του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.. 

Στόχος του προγράμματος είναι μεταξύ άλλων η δημιουργία θετικής στάσης προς τη μάθηση, η ενίσχυση των ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση, η ανάπτυξη της ικανότητας προσαρμογής στις γνωστικές απαιτήσεις ενός συνεχώς εξελισσόμενου κοινωνικο-οικονομικού χώρου δράσης των ενηλίκων πολιτών, η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και τέλος στη σύνδεση ή επανασύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία ενηλίκων, οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο δεν ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση. 

Τι είναι τα Κ.Δ.Β.Μ.: Όσοι Δήμοι των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου το επιθυμούν, συστήνουν και λειτουργούν Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), στα οποία υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ή ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ. 

Θεματικά & Γνωστικά αντικείμενα : Τα Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας, που επιλέγονται από τους Δήμους εκφράζουν τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές Πολιτικές σε θέματα Διά Βίου Μάθησης στα εξής θεματικά πεδία:

Οικονομία – Επιχειρηματικότητα

Ποιότητα ζωής – Περιβάλλον

Νέες Τεχνολογίες

Γλώσσα και Επικοινωνία

Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις

Πολιτισμός και Τέχνη

Προγράμματα Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων

Τα Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας έχουν προταθεί από τους Δήμους με γνώμονα τις τοπικές ανάγκες και την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και προσωπικής ανάπτυξης των δημοτών. 

Η Καινοτομία του έργου :Η πρωτοτυπία στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Δήμων Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου» είναι ότι προσφέρεται η δυνατότητα ύπαρξης και λειτουργίας e-ΚΔΒΜ (εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εκπαίδευση) ως εναλλακτική δομή, με μειωμένο διοικητικό και εκπαιδευτικό κόστος, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των νησιωτικών Δήμων που έχουν λίγους κατοίκους, είναι δυσπρόσιτοι και παρουσιάζουν μεγάλη γεωγραφική διασπορά.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

 2131314639, 2131314640, 2131314634

E-mail

 kdvm9@ein.gr , e-kdvm@inedivim.gr

Ιστοχώρος

 www.e-kdvm.gr

Social Media

 Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Δήμων Στερεάς Ελλάδας & Νοτίου Αιγαίου (facebook)