ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 660/14/47338 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ 2014-2020

Καλούμε τους υποψηφίους με βάση την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 660/14/47338  /23-12-2019, να παρουσιαστούν για συνέντευξη τηνΤετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020, στον 5ο όροφο, οδός Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη (είσοδος από Κοκκινάκη) με βάση τον παρακάτω πίνακα:

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΗΜΕΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

ΩΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

47870/30-12-2019

29/01/2020

10:00

692/13-01-2020

29/01/2020

10:00

219/08-01-2020

29/01/2020

10:00

 

 

Σχετικά Αρχεία