Εθνική Εστία Επιστημών

Η Εθνική Εστία Επιστημών είναι ένας χώρος που προωθεί την ελεύθερη γνώση και τη μαθησιακή αναζήτηση και εφαρμόζει το μοντέλο της αλληλεπιδραστικής μάθησης με επιστημονικά εκθέματα. Το πρόγραμμα της Εθνικής Εστίας Επιστημών απευθύνεται κυρίως σε μαθητές, σπουδαστές, δασκάλους και καθηγητές, οι οποίοι μέσα από ένα αλληλεπιδραστικό ,ευχάριστο περιβάλλον διαθεματικότητας και ολιστικότητας σε ό,τι αφορά την αναζήτηση της γνώσης, ανακαλύπτουν και εντρυφούν σε βασικές έννοιες των Μαθηματικών, της Φυσικής και της Πληροφορικής. Η Εθνική Εστία Επιστημών λειτουργεί παράλληλα και συμπληρωματικά προς το αναλυτικό πρόγραμμα των σχολείων, καθώς μέσω της αλληλεπίδρασης με τα εκθέματα και της εμβάθυνσης στις έννοιες που αναδεικνύονται, οι επισκέπτες οδηγούνται σε ένα διάλογο βαθύτερης αναζήτησης και κατανόησης.

Εθνική Εστία Επιστημών
Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
Λεωφόρος Χασιάς 6η στάση, 13122, Ίλιον
Τηλ. 210–23.11.088 , 210–23.11.080 Fax: 210 – 23.11.086

www.eee-athens.edu.gr

 

 

ΔΤ ''Διάσωση αρχαίων μνημείων''