Ενίσχυση και Ανάπτυξη των ηγετικών και διευθυντικών δεξιοτήτων των εργαζόμενων Γυναικών στον Ιδιωτικό τομέα της Οικονομίας


Ενίσχυση και Ανάπτυξη των ηγετικών και διευθυντικών δεξιοτήτων των εργαζόμενων γυναικών στον Ιδιωτικό τομέα της Οικονομίας.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη της απασχόλησης των γυναικών εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησης, προκειμένου να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους σε κρίσιμες εργασιακές δεξιότητες.

Η Δράση περιλαμβάνει:

 • Διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών και συμβουλευτική καθοδήγηση των ωφελουμένων
 • Κατάρτιση σε σημαντικά, για την ενίσχυση της θέσης των γυναικών στην αγορά εργασίας, θεματικά αντικείμενα, όπως:
  • Ανάπτυξη Διοικητικών Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων
  • Διοργάνωση Πολιτιστικών – Επιστημονικών – Αθλητικών Εκδηλώσεων
  • Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας και
  • Business Λογιστική - λογιστική και φοροτεχνική διαχείριση επιχειρήσεων
 • Βιωματικά εργαστήρια για την ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων με ουσιαστική και άμεση πρακτική εφαρμογή με σκοπό την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων των ωφελούμενων,
 • Πιστοποίηση των αποκτηθέντων προσόντων / δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024

Ωφελούμενες από την υλοποίηση της δράσης είναι γυναίκες όλων των ηλικιών και ο αριθμός των γυναικών που αναμένεται να ωφεληθούν ανέρχεται στις 5.500.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

 

                 

           

Ιστοσελίδα

Ώρες τηλεφωνικής εξυπηρετησης

https://womenleaders.inedivim.gr

09:00 - 17:00

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

213 1314514 - 213 1314512 -  213 1314541

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

women-leaders@inedivim.gr

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Facebook
Instagram
LinkedIn

 

Πρόσκληση για τον δεύτερο κύκλο υποβολής αιτήσεων καθώς και οι προσωρινοί πίνακες για το Έργο «Ενίσχυση και ανάπτυξη των ηγετικών και διευθυντικών δεξιοτήτων των εργαζομένων γυναικών στον Ιδιωτικό τομέα της Οικονομίας»