Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εθελοντικής Δράσης για την Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων και Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών «Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους»

To πρόγραμμα «Προστατεύω τον Εαυτό μου και τους Άλλους» (ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α.) είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα εθελοντικής δράσης για τη διαχείριση κινδύνων, κρίσεων και την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, που σκοπό έχει την εκπαίδευση ενηλίκων για την απόκτηση πολυδεξιοτήτων διαχείρισης κινδύνου.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον Οκτώβριο του 2001 έως σήμερα και σ' αυτό έχουν εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί περίπου 10.000 εθελοντές.

Τα θέματα στα οποία εκπαιδεύονται οι εθελοντές είναι:

 Σεισμοί

 Πυρκαγιές (Αστικές – Δασικές)

 Πλημμύρες

 Ναυτικά ατυχήματα

 Προστασία Θαλασσίου Περιβάλλοντος

 Οργάνωση – Διαχείριση Καταυλισμών

 Παροχή Πρώτων Βοηθειών

 Διασώσεις

 Γνωσιακές παράμετρες (Λύση προβλημάτων – Λήψη Αποφάσεων – Διαχείριση πληροφορίας – Λειτουργία σε ομάδες – Διαχείριση πανικού.

Η υλοποίηση του προγράμματος πραγματοποιείται σε συνεργασία  με τoυς κάτωθι φορείς:

• Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/ΓΕΑ/Κινητή Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών

• Υπουργείο Οικονομίας,Υποδομών,Ναυτιλίας και Τουρισμού/Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

• Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης/Πυροσβεστικό Σώμα

• Υπουργείο Οικονομίας,Υποδομών,Ναυτιλίας και Τουρισμού/Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή

•  Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

•  PRAKSIS

Το πρόγραμμα, εκτός από τα αυτονόητα αποτελέσματά του, έχει θετικές επιδράσεις σε πολλούς τομείς της κοινωνικής ζωής, όπως:

- Στην προαγωγή των ιδεών του εθελοντισμού και των οργανωμένων συλλογικών προσπαθειών.

- Στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για το περιβάλλον, καθώς και την ανάληψη πρωτοβουλιών για την προστασία του περιβάλλοντος.

Τρόποι συμμετοχής

Ο αρμόδιος φορέας (Δήμος, Περιφέρεια κλπ) κάνει αίτημα στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. προκειμένου να υλοποιηθεί το πρόγραμμα ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α., αφού βεβαιωθεί η ελάχιστη συμμετοχή 40 πολιτών. Το τμήμα δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 70 άτομα. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 100 ώρες θεωρίας και πρακτικής και ολοκληρώνεται σε διάστημα περίπου 45 ημερών.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

2131314633

Fax

2131314659

E-mail

prigkifili.r@inedivim.gr

Ιστοχώρος

www.ethelontismos.gr