Πίνακας ένταξης μελών, όπως αυτός διαμορφώθηκε μετά την αξιολόγηση των προτάσεων της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επανασυγκρότηση εθνικού δικτύου πολλαπλασιαστών του Δικτύου Eurodesk στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+/Νεολαία

Πίνακας ένταξης μελών, όπως αυτός διαμορφώθηκε μετά την αξιολόγηση των προτάσεων των ενδιαφερόμενων για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ.  701/7/8830/22-03-2023 για την επανασυγκρότηση εθνικού δικτύου πολλαπλασιαστών του Ευρωπαϊκού Δικτύου Eurodesk στην Ελλάδα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ 2021-2027 για τον τομέα της νεολαίας.

 

 

Σχετικά Αρχεία