Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης

Ακαδημία Πλάτωνος- Η Πολιτεία και ο Πολίτης

Το πρόγραμμα Ακαδημία Πλάτωνος – Η Πολιτεία και ο Πολίτης εμπνέεται από την Αθήνα του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη και στοχεύει στην ανάπτυξη της ανθρώπινης δραστηριότητας, στην ευαισθητοποίηση και στη συμμετοχή των πολιτών σε δράσεις παιδείας και κοινωνικής δικτύωσης.

Η Αθήνα, ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης αποτελούν βασικά στοιχεία, όχι μόνο της ιστορικής μνήμης αλλά συνδιαμορφώνουν τις βάσεις του Ευρωπαϊκού και Παγκόσμιου Πολιτισμού. Συνδέονται ταυτόχρονα με διαχρονικές αξίες όπως η μόρφωση, η δημοκρατία, η καλλιέργεια της προσωπικότητας, η συμμετοχή στα κοινά και μπορούν να αποτελέσουν εφαλτήριο ανατροφοδότησης των στόχων και των επιδιώξεων της κοινωνίας της εποχής μας.

Το πρόγραμμα επιχειρεί να αναδείξει και να συνδέσει την ιστορία με τη σύγχρονη Αθήνα, να προβάλει την αξία των ανθρωπιστικών σπουδών και να τονίσει τη σημασία τους για την ανάπτυξη της χώρας, αλλά και να δείξει τη δύναμη του παρελθόντος μας στη δημιουργία του μέλλοντός μας.

Φορείς που συμπράττουν είναι οι:

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ε.Κ.Π.Α
Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση – Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία
Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
Ειδικότερα, το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) αναπτύσσει προγράμματα που αφορούν στην καλλιέργεια της επιχειρηματικής κουλτούρας, την επιχειρηματική εκπαίδευση, την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων και την υποστήριξη στη δημιουργία επιχειρήσεων στον τομέα του πολιτισμού. Τα προγράμματα αυτά, που αφορούν σε συγκεκριμένες ομάδες στόχους, πραγματοποιούνται στην περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνος και έχουν τόσο τη μορφή τυπικής μάθησης (σεμινάρια, διαλέξεις, εργαστήρια, κ.λπ.), όσο και άτυπης μάθησης (fora συζητήσεων, βιωματικές ασκήσεις κ.λπ.).

   «Ακαδημία Πλάτωνος»

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

 2131314541-4545

Fax

 2131314531

E-mail

 Tm-eidikon-draseon@inedivim.gr

Ιστοχώρος

 www.inedivim.gr