Διοικητικό Συμβούλιο 2013-2015

Λέντζας Φίλιππος

Πρόεδρος

Καλούδη Ευαγγελία

Αντιπρόεδρος

Μανούρης Παναγιώτης

Διευθύνων Σύμβουλος

Λαουλάκου Κυριακή

Μέλος

Αραμπατζή Νίκη

Μέλος

Δαρσινός Αναστάσιος

Μέλος

Κοντογιώργος Βασίλης

Μέλος