Νέα Γενιά

Subscribe to


Το  Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, μέσα από ποικιλία προγραμμάτων, στηρίζει τους νέους κατά την εκπαιδευτική και επαγγελματική τους διαδρομή, αλλά και την κοινωνική τους ζωή.

Ροή