ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

Subscribe to

Μέριμνα για Φοιτητές, Μαθητές

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης παρέχει ένα σύνολο υπηρεσιών, εξειδικευμένων και μη, που εξασφαλίζουν άνετες συνθήκες διαβίωσης σε φοιτητές, σπουδαστές, και μαθητές, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Παράλληλα, υποστηρίζει σε ποικίλες διαστάσεις τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού, τόσο μέσα από εξειδικευμένα προγράμματα, όσο και μέσω της λειτουργίας Δομών Φιλοξενίας.

Ροή