1ο Σ.Δ.Ε ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (2014-1-EL01-KA104-001198)

ΙΣΠΑΝΙΑ (19/03/2015-20/03/2015) & (16/7/2015-20/07/2015) & (13/03/2016-19/3/2016)

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (22/3/2015-28/03/2015) & (02/05/2015-08/05/2015)

ΤΟΥΡΚΙΑ (14/06/2015-20/06/2015)

ΤΣΕΧΙΑ (23/05/2016-27/05/2016)

 

Με θετική αποτίμηση ολοκληρώθηκε το σχέδιο κινητικότητας Erasmus+ που υλοποίησε το 1ο Σ.Δ.Ε ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ  και στο οποίο έλαβαν μέρος 11 συνολικά εκπαιδευτικοί του Σ.Δ.Ε, σε εφτά ξεχωριστές ροές κινητικότητας.

Στόχος του σχεδίου ήταν να συμβάλλει στην επιμόρφωση και κατάρτιση εκπαιδευτών και μελών του προσωπικού του 1ου Σ.Δ.Ε ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ σε καινοτόμες πρακτικές και μεθόδους διδασκαλίας με βάσει τις νέες τεχνολογίες, που θα εμπλουτίζουν την τυπική μάθηση με στόχο την παρακίνηση των μαθητών να ερευνούν και να παρακολουθούν με μεγαλύτερη επιτυχία το σχολείο.

Στο πλαίσιο του σχεδίου, οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν σεμινάρια και εργαστήρια στα σχετικά θέματα, πραγματοποίησαν επισκέψεις σε αντίστοιχες σχολικές μονάδες εκπαίδευσης ενηλίκων του εξωτερικού για να ενημερωθούν για τις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται καθώς και σε τοπικές αρχές που εισηγούνται σχετικές εκπαιδευτικές πολιτικές.

Ενδεικτικά, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν και ασκήθηκαν στα βασικά περιβάλλοντα εικονικής διδασκαλίας και μάθησης, όπως στη χρήση της Κινητής Μάθησης μέσω φορητών υπολογιστών, έξυπνων τηλεφώνων και tablets. Εξοικειώθηκαν με τις τρέχουσες τάσεις όσον αφορά στο web 2.0 και το διαδίκτυο και ανακάλυψαν νέες ιδέες για το πώς η τεχνολογία μπορεί να ενσωματωθεί σε υπάρχοντα μαθήματα ώστε να ενισχύσει την περιέργεια και την διάθεση για γνώση, για παράδειγμα μέσα από το άνοιγμα των μουσείων στα σχολεία μέσω ψηφιακών εκθέσεων.

Τέλος, το σχέδιο παρείχε ενημέρωση και στήριξη στους συμμετέχοντες στην προσπάθεια διεθνοποίησης του σχολείου, για την αξιοποίηση σχετικών προγραμμάτων στο μέλλον και τη δημιουργία ενός δικτύου επαφών που θα ενισχύει την εξωστρέφεια του ΣΔΕ και θα παρέχει βελτιωμένες ευκαιρίες ανάπτυξης και μάθησης στο προσωπικό και στους εκπαιδευομένους.