Μέλος Δ.Σ. Κυρίδης Aργύρης

Είναι Καθηγητής στο Τ.Ε.Π.Α.Ε. του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (από 08/2011) κατόπιν μετακλήσεως από το Π.Τ.Ν., Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Έχει διατελέσει Προεδρεύων και Πρόεδρος δύο πανεπιστημιακών τμημάτων (2004-2011) και διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών (2008 – 2010). Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Νομικής Σχολής, Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1988), όπου και αναγορεύτηκε διδάκτορας της Κοινωνιολογίας (1994) υπό την επίβλεψη του Κ. Τσουκαλά. Επιπρόσθετα, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Κοινωνιολογία και στην Πολιτική Επιστήμη στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (Birkbeck College) (1988 - 1989).

Έχει εκδώσει 5 βιβλία ως μοναδικός συγγραφέας καθώς και 19 βιβλία με άλλους συνεργάτες. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 250 άρθρα σε συλλογικούς τόμους, επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Επίσης, συμμετέχει στις εκδοτικές επιτροπές 9 διεθνών περιοδικών και είναι κριτής άρθρων σε 14 διεθνή περιοδικά και 9 ελληνικά. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντάσσονται στο πεδίο των κοινωνικών και εκπαιδευτικών ανισοτήτων και ειδικότερα στην Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.