ΙΕΚ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (2013-1-GR1-LEO01-15047)

ΚΥΠΡΟΣ 16/03 /2014-29/03/2014

 

Στην Κύπρο πραγματοποιήθηκε το πρόγραμμα κινητικότητας του ΙΕΚ Χαλκιδικής με θέμα «Νεανική Επιχειρηματικότητα και Τεχνικές Βαφής Μαλλιών του Μέλλοντος 3D και Deconstruction», στο οποίο συμμετείχαν δεκαπέντε (15) καταρτιζόμενοι της ειδικότητας «Κομμωτής – Τεχνικός Περιποίησης Κόμης».

Στόχος του προγράμματος ήταν η επαγγελματική εξειδίκευση και εξοικείωση των σπουδαστών με καινοτόμες τεχνικές περιποίησης μαλλιών, όπως 3D και Deconstruction, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση του προσωπικού και επαγγελματικού τους προφίλ.

 Οι καταρτιζόμενοι τοποθετήθηκαν κατά ομάδες σε επιχειρήσεις (κομμωτήρια) όπου μπόρεσαν να εφαρμόσουν στην πράξη και σε πραγματικές συνθήκες εργασίας τις θεωρητικές τους γνώσεις, υπό την καθοδήγηση έμπειρων κομμωτών. Επιπλέον παρακολούθησαν και σεμινάρια από εξειδικευμένους επαγγελματίες στον τομέα της Κομμωτικής – Αισθητικής.