ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ (2014-1-EL01-KA102-000955)

ΙΤΑΛΙΑ 14/01/2015-27/01/2015 ΚΑΙ 04/03/2015-17/3/2015
ΙΣΠΑΝΙΑ 27/04/2015-10-05-2015

 

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν και οι τρείς ροές του προγράμματος ERASMUS+ με κωδικό 1014-1-EL01-KA102-000955 με τίτλο «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ - ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ». Οι δυο πρώτες ροές πραγματοποιήθηκαν στην Ιταλία (Άσκολι και Ρώμη) και η τρίτη στην Ισπανία (Βαρκελώνη).

Οι 45 καταρτιζόμενοι που συμμετείχαν συνολικά, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σεμινάρια από επαγγελματίες του τομέα τους και να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σε διάφορους επαγγελματικούς χώρους /μαγειρεία/αρτοποιεία/ζαχαροπλαστεία κλπ αποκτώντας περαιτέρω γνώσεις, 

με άμεσο σκοπό την εμβάπτισή τους στη διαδικασία της «Δια Βίου Μάθησης» και απώτερο τη συνειδητοποίηση ότι στο μέλλον εάν επιθυμούν έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν εργασία σε κάποια άλλη χώρα της Ευρώπης εκτός Ελλάδος.

Οι πολιτιστικές επισκέψεις που πραγματοποίησαν έδωσαν την ευκαιρία στους καταρτιζόμενους να γνωρίσουν νέα ενδιαφέροντα μέρη καθώς και τουριστικά και ιστορικά αξιοθέατα. Η συναναστροφή με άλλους ευρωπαίους πολίτες προσέφερε όχι μόνο τη δυνατότητα της γλωσσικής εξάσκησης αλλά και τη γενικότερη πολυπολιτισμική ώσμωση μεταξύ ανθρώπων με ξεχωριστά πολιτισμικά στοιχεία.