ΔΙΕΚ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (2015-1-EL01-KA102-013187)

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (03/01/2016 – 09/01/2016)

Τι διαφορές υπάρχουν στην εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό; Ποιες καλές πρακτικές εκπαίδευσης μπορούν να μεταλαμπαδευτούν στο ελληνικό εκπαιδευτικό πλαίσιο; Τι προσφέρει η μαθητεία και η πρακτική άσκηση στους εκπαιδευόμενους;

Γύρω από αυτά τα ερωτήματα κινήθηκε η επιμόρφωση που έλαβαν 12 εκπαιδευτές και 3 στελέχη της εκπαίδευσης του ΔΙΕΚ Νέας Σμύρνης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Erasmus+.

Το σχέδιο υλοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, χαρίζοντας στους συμμετέχοντες πλούσιες εμπειρίες καθώς το πρόγραμμα ήταν δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε να ξεφεύγει από τα στεγνά όρια ενός θεωρητικού σεμιναρίου και περιλάμβανε καινοτόμες τεχνικές εκπαίδευσης (roll playing, brainstorming, εργασία σε ομάδες κλπ.) αλλά και εκπαιδευτικές επισκέψεις όπως, στο Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στο Borsdorf, το κέντρο εκπαίδευσης και συμβουλευτικής Robotron κ.α.

Ενδεικτικά ως προς τα αποτελέσματα οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα:

  • να γνωρίσουν καινοτόμες μεθόδους εκπαίδευσης ενηλίκων (μοντέλο Gdansk, project Schauplatz, το δυαδικό σύστημα εκπαίδευσης της Σαξωνίας), με παράλληλη διαχείριση ρατσιστικών αντιλήψεων για κάποια επαγγέλματα.
  • να κατανοήσουν πως μπορεί καλύτερα να συνδυαστεί η αίθουσα εκπαίδευσης με την πρακτική άσκηση, με στόχο την μετέπειτα επαγγελματική αποκατάσταση των εκπαιδευομένων.
  • να επιστρέψουν με νέες ιδέες και βελτιωμένες πρακτικές που θα θέσουν σε εφαρμογή μέσα στην τάξη, εξοικειώνοντας παράλληλα και τους υπόλοιπους συναδέλφους τους με αυτές.