ΔΙΕΚ ΛΑΜΙΑΣ (2015-1-EL01-KA102-013297)

ΚΥΠΡΟΣ (16/01/2016 - 31/01/2016) & (12/032016 - 27/03/2016)

http://iek-lamias.fth.sch.gr/sites/default/files/p1.jpgΤριάντα συνολικά σπουδαστές του ΔΙΕΚ Λαμίας ταξίδεψαν στην Κύπρο όπου εκπαιδεύτηκαν και εργάστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.
Στην πρώτη ροή συμμετείχαν 15 Φυσικοθεραπεύτριες/ τες, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να συμπληρώσουν τις θεωρητικές γνώσεις που έλαβαν στο πλαίσιο του ΔΙΕΚ και να τις εφαρμόσουν στην πράξη, μέσω της τοποθέτησής τους σε διάφορα κέντρα αποκατάστασης και κέντρα φυσιοθεραπείας της Κύπρου. Οι γνώσεις και οι δεξιότητες στις οποίες στόχευσε η πρακτική άσκηση ήταν οι εξής:

  • Η αποκατάσταση της σωματικής υγείας και η επανένταξη του ατόμου στο κοινωνικό περιβάλλον
  • Η επαφή με άτομα με αναπηρίες, μυοσκελετικές δυσλειτουργίες ή κακώσεις μετά από τραυματισμούς
  • Η αξιολόγηση και μεγιστοποίηση της κινητικότητας των ασθενών μέσω της θεραπείας και της αποκατάστασης όλων των κινητικών προβλημάτων τους
  • Η χρησιμοποίηση μέσων που εκτείνονται από τις χειρομαλάξεις, την θεραπευτική αγωγή έως και τη ηλεκτροθεραπεία
  • Η ανάπτυξη διαπροσωπικών δεξιοτήτων που επιτρέπουν στους ασθενείς να νιώθουν άνετα με την ενδεδειγμένη θεραπεία

Στην δεύτερη ροή συμμετείχαν 15 σπουδαστές του τομέα της Βρεφονηπιοκομίας. Το σχέδιο τους έδωσε τη δυνατότητα να εργαστούν και να ωφεληθούν από ένα καινοτόμο για την προσχολική ηλικία πρόγραμμα. Συγκεκριμένα οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι στάσεις που αποκτήθηκαν μέσω της πρακτικής εξάσκησης αφορούσαν:

  • Την οργάνωση βρεφονηπιακού σταθμού,
  • Μεθόδους δημιουργικής απασχόλησης και τεχνικά εποπτικά μέσα,
  • Μουσικοκινητική αγωγή
  • Χειρισμός παιδιών με ειδικές ανάγκες, στοιχεία υγιεινής ,πρώτες βοήθειες κ.ά. όπως περιγράφονται στα προγράμματα σπουδών των ειδικοτήτων

20160130_212854

Επίσης οι συμμετέχοντες και στις δύο ροές είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν διεθνείς επαφές για την προσωπική τους ανάπτυξη και την εξεύρεση εργασίας καθώς επίσης και να έρθουν σε επαφή με πλήρως καταρτισμένα και αξιόλογα άτομα του επαγγελματικού τους χώρου.