ΔΙΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (2015-1-EL01-KA102-013461)

ΚΥΠΡΟΣ (09/01/2016 – 24/01/2016) & (19/03/2016 – 03/04/2016)

Την ευκαιρία να ταξιδέψουν στην Κύπρο για επιμόρφωση και πρακτική άσκηση είχαν δεκαπέντε (15) σπουδαστές του τομέα «Δημοσιογραφίας» και δεκαπέντε (15) σπουδαστές της ειδικότητας «Διοίκηση και Οικονομία»  από το ΔΙΕΚ Ιωαννίνων στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.

Οι συμμετέχοντες στη δράση παρακολούθησαν σεμινάρια επιμόρφωσης και κατάρτισης, εκπόνησαν έρευνες και συμμετείχαν σε ποικίλα project. Επιπλέον, είχαν την ευκαιρία να θέσουν σε πρακτική εφαρμογή τις γνώσεις τους σε διάφορες επιχειρήσεις. Οι μεν σπουδαστές Δημοσιογραφίας ήρθαν σε επαφή με εφημερίδες, κανάλια και δημοσιογράφους, τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκύπριο επίπεδο κάνοντας τη δική τους έρευνα και ρεπορτάζ, οι δε σπουδαστές Διοίκησης και Οικονομίας εργάστηκαν σε επιχειρήσεις που κατάφεραν να επιβιώσουν από την κρίση μέσω της υιοθέτησης αποτελεσματικότερων πρακτικών τις οποίες οι σπουδαστές μπόρεσαν να γνωρίσουν.

Μέσω και των δύο δράσεων οι σπουδαστές εξοικειώθηκαν με ένα πραγματικό επαγγελματικό περιβάλλον, αποκόμισαν πλήθος γνώσεων, εμπειριών και δεξιοτήτων και ενισχύθηκαν σημαντικά οι προοπτικές απασχόλησής τους τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο.