ΔΙΕΚ ΑΙΓΑΛΕΩ (2015-1-EL01-KA102-013584)

ΙΤΑΛΙΑ (06/12/2015 – 21/12/2015) & (10/01/2016 – 25/01/2016) & (03/04/2016 – 18/04/2016) & (24/04/2016 – 09/05/2016)

Το ΔΙΕΚ Αιγάλεω συμμετείχε με επιτυχία στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+, ολοκληρώνοντας 4 ροές στην Ιταλία, με την συμμετοχή πενήντα πέντε (55) συνολικά σπουδαστών.

Αναλυτικά, στην πρώτη κινητικότητα συμμετείχαν δεκατρείς (13) σπουδαστές του τομέα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων, οι οποίοι τοποθετήθηκαν για δύο βδομάδες σε εταιρίες του ιδιωτικού τομέα για να αποκτήσουν ειδίκευση και εργασιακή εμπειρία στο τομέα τους, στη χώρα που είναι διάσημη για τη μόδα και το σχέδιο.

Στη δεύτερη ροή συμμετείχαν δεκατέσσερις (14) σπουδαστές πληροφορικής, οι οποίοι μέσα από την πρακτική άσκηση εμπλούτισαν τις γνώσεις τους στη συντήρηση λογισμικού, την εγκατάσταση προγραμμάτων, την αναβάθμιση και συντήρηση υπολογιστών και δικτύων.

Στην τρίτη ροή έλαβαν μέρος 14 σπουδαστές μαγειρικής, οι οποίοι δούλεψαν σε εστιατόρια, εξασκήθηκαν στη μοντέρνα κουζίνα και την ιταλική γαστρονομία και παράλληλα παρακολούθησαν μαθήματα για την Μοριακή Κουζίνα.

Στη τελευταία ροή έλαβαν μέρος δεκατέσσερις (14) σπουδαστές του τομέα Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενός τομέα που βρίσκεται στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής πολιτικής και έχει σημαντικές προοπτικές στην αγορά εργασίας όπως διαμορφώνεται. Οι σπουδαστές του τομέα εμπλούτισαν τις γνώσεις τους γύρω από τη φωτοβολταϊκή ενέργεια και απέκτησαν τη δυνατότητα να σχεδιάζουν και να χρησιμοποιούν μοντέρνα συστήματα ανανεώσιμης ενέργειας με βάση τις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς.

Οι στόχοι του σχεδίου επιτεύχθηκαν πλήρως καθώς η τοποθέτηση και εργασία των σπουδαστών στις ιδιωτικές εταιρίες τους βοήθησε όχι μόνο να αποκτήσουν μια πολύτιμη εργασιακή εμπειρία για το βιογραφικό τους, αλλά ταυτόχρονα ενίσχυσε την αυτοπεποίθηση τους, ανέπτυξε τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες, τους δίδαξε να προσαρμόζονται σε νέες συνθήκες και ενίσχυσε την εξωστρέφεια και τις προοπτικές τους.