Διαχείριση & Λειτουργία Δημοσίων ΙΕΚ

Για επικοινωνία σχετικά με το Πρόγραμμα "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ Ι.Ε.Κ" Τηλέφωνο : 213 131 4632 - 213 131 4671 e-mail : praktiki.iek@inedivim.gr Τα παρακάτω αναφερόμενα τηλέφωνα δεν εξυπηρετούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης ...
Αναλυτικά το πρόγραμμα

Υποτροφίες ΙΕΚ

Το πρόγραμμα «Υποτροφίες ΙΕΚ» στοχεύει στην υποστήριξη των σπουδαστών των Δημοσίων και Ιδιωτικών ΙΕΚ μέσω της χορήγησης υποτροφιών σε καταρτιζόμενους με Γενικό Μέσο Όρο Βαθμολογίας μεγαλύτερο ή ίσο του 15 καθώς και σε ειδικές κατηγορίες καταρτιζόμενων με προτεραιότητα τις ...
Αναλυτικά το πρόγραμμα

Φοιτητική & Μαθητική Μέριμνα

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης , σύμφωνα με το αρ.12 του ν.4115/2013 είναι αρμόδιο για την οικονομική διαχείριση και την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Φοιτητικών Εστιών που περιγράφονται στην 127177/H/4.11.2011 (Β΄ 2508) κοινή υπουργική απόφαση, οι οποίες παρέχουν ...
Αναλυτικά το πρόγραμμα

Πρακτική Άσκηση Αποφοίτων ΙΕΚ

Πρακτική Άσκηση Αποφοίτων ΙΕΚ Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Αποφοίτων ΙΕΚ» στοχεύει στην υποστήριξη της υλοποίησης προγραμμάτων εξαμηνιαίας (προαιρετικής) πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις και φορείς (του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ιδιωτικές επιχειρήσεις), μέσω της επιδότησης των ...
Αναλυτικά το πρόγραμμα

Εθνική Εστία Επιστημών

Η Εθνική Εστία Επιστημών είναι ένας χώρος που προωθεί την ελεύθερη γνώση και τη μαθησιακή αναζήτηση και εφαρμόζει το μοντέλο της αλληλεπιδραστικής μάθησης με επιστημονικά εκθέματα. Το πρόγραμμα της Εθνικής Εστίας Επιστημών απευθύνεται κυρίως σε μαθητές, σπουδαστές, δασκάλους και ...
Αναλυτικά το πρόγραμμα

Σίτιση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών στις Λέσχες Αξιωματικών ΥΠΕΘΑ

Το Πρόγραμμα Σίτιση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών στις Λέσχες Αξιωματικών ΥΠΕΘΑ καταβάλει ημερήσια τροφεία καθ'όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους, και σιτίζονται σε Λέσχες Αξιωματικών του ΥΠΕΘΑ,. Η ...
Αναλυτικά το πρόγραμμα

Χρηματοδότηση Σχολικών Επιτροπών - Συμβάσεις Καθαριότητας

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του που αφορούν στην εκπαιδευτική μέριμνα, το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης διαχειρίζεται τη χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών, σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις καθαριότητας των σχολικών μονάδων. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στη ...
Αναλυτικά το πρόγραμμα
Υποστήριξη νέας γενιάς

Υποστήριξη νέας γενιάς

Αναλυτικά το πρόγραμμα
Μέριμνα για φοιτητές και μαθητές

Μέριμνα για φοιτητές και μαθητές

Αναλυτικά το πρόγραμμα
Διά Βίου Μάθηση

Διά Βίου Μάθηση

Αναλυτικά το πρόγραμμα