Διαχείριση & Λειτουργία Δημοσίων ΙΕΚ

Για επικοινωνία σχετικά με το Πρόγραμμα "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ Ι.Ε.Κ" Τηλέφωνο : 213 131 4632 - 213 131 4671 e-mail : praktiki.iek@inedivim.gr Τα παρακάτω αναφερόμενα τηλέφωνα δεν εξυπηρετούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης ...
Αναλυτικά το πρόγραμμα
Υποστήριξη νέας γενιάς

Υποστήριξη νέας γενιάς

Αναλυτικά το πρόγραμμα
Μέριμνα για φοιτητές και μαθητές

Μέριμνα για φοιτητές και μαθητές

Αναλυτικά το πρόγραμμα
Διά Βίου Μάθηση

Διά Βίου Μάθηση

Αναλυτικά το πρόγραμμα