Διαχείριση & Λειτουργία Δημοσίων ΙΕΚ

Για επικοινωνία σχετικά με το Πρόγραμμα "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ Ι.Ε.Κ" Τηλέφωνο : 213 131 4632 - 213 131 4671 e-mail : praktiki.iek@inedivim.gr Τα παρακάτω αναφερόμενα τηλέφωνα δεν εξυπηρετούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης ...
Programme in detail