Δ.Α.Η.Δ. ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΕΠΑ (Α.Π. 621/15/2020)

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΕΠΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ :

50 ΗΜΕΡΕΣ

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :

621/15/2020

CPV :

50730000-1, 42531000-7

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :

80.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ :

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ :

ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ :

04/06/2020., ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10.00π.μ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :

Έως 29/05/2020, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 17.00

 

Σχετικά Αρχεία
file.pdf (483.72 KB)
espd-request-v2.zip (117.8 KB)
parartima_ii.docx (13.32 KB)