Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Βόλου

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Βόλου και γίνονται καθημερινά κατά τις ώρες 5:00–8:30 μ.μ., στο Συγκρότημα Μουρτζούκου, Επτά Πλατανίων και Χείρωνος (είσοδος από την Επτά Πλατανίων).

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή είναι: φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και αποδεικτικό Δημοτικού. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 2421048762 (Ιστοσελίδα Σ.Δ.Ε.: http://sde-volou.mag.sch.gr/).

Ειδικά για τη φετινή χρονιά, το ΣΔΕ Βόλου θα δέχεται δηλώσεις ενδιαφερομένων για  εγγραφή τον  Σεπτέμβριο για το νέο σχολικό έτος 2017- 2018, έως και 30 Ιουνίου 2017.

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας [Σ.Δ.Ε.] Βόλου – ένας καινοτόμος θεσμός για ενήλικες – υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, είναι δημόσιο σχολείο και λειτουργεί στην πόλη του Βόλου από το 2004. Παρέχει τη δυνατότητα σε συμπολίτες μας και συμπολίτισσές μας, 18 ετών και άνω που δεν ολοκλήρωσαν την εννιάχρονη (9) υποχρεωτική εκπαίδευση να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο Γυμνασίου. Είναι δημόσιο σχολείο και οι απόφοιτοί του μπορούν να αναζητήσουν εργασία ως ΥΕ Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ή να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης (Λύκειο, ΕΠΑΛ κλπ).

Τα μαθήματα που διδάσκονται (γραμματισμοί) ενδεικτικά είναι: η ελληνική και η αγγλική γλώσσα, η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, τα μαθηματικά, κοινωνικά και πολιτισμικά θέματα (μουσική, εικαστικά, κλπ), θέματα περιβάλλοντος και φυσικών επιστημών ενώ το σχολείο στελεχώνεται επίσης από τους/τις Συμβούλους, Ψυχολόγο και Σταδιοδρομίας. Το αναλυτικό πρόγραμμα είναι ευέλικτο και πρωτοποριακό, γιατί διαμορφώνεται με βάση τις εκπαιδευτικές και μαθησιακές ανάγκες όσων το παρακολουθούν, και το περιεχόμενό του συνδέεται άμεσα και ρεαλιστικά με τις τρέχουσες ανάγκες των ενήλικων εκπαιδευομένων και τα δεδομένα της εποχής μας. Όλη η εκπαιδευτική διαδικασία γίνεται στο σχολείο – χωρίς επιπλέον το άγχος των εξετάσεων – και επομένως ο υπόλοιπος χρόνος παραμένει ελεύθερος για την οικογένεια, την ψυχαγωγία και άλλες δραστηριότητες.  Οι εκπαιδευόμενοι και οι εκπαιδευόμενες του σχολείου συμμετέχουν επίσης σε Σχέδια Δράσης (Projects), Εθνικά και Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα και καινοτόμες δράσεις.  

Το σχολείο βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την τοπική κοινωνία και με τους τοπικούς φορείς, μέσα από τακτικές εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφώσεις, ενώ απώτερος σκοπός του είναι η ένταξη στους κόλπους του όσων συμπολιτών και συμπολιτισσών μας επιθυμούν να αξιοποιήσουν τη δεύτερη ευκαιρία που τους προσφέρεται – και την οποία δικαιούνται και αξίζουν – για προσωπική, οικογενειακή και κοινωνική ευημερία.

Πηγή: taxydromos.gr