ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΝΕΔΙΒΙΜ 2023 ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΕΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΝΕΔΙΒΙΜ 2023

Βάσει των κείμενων διατάξεων ο απολογισμός υλοποίησης των επικοινωνιακών προγραμμάτων εκάστου έτους κατατίθεται, από τους υπόχρεους προς τούτο φορείς στη Δ/νση Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας μέχρι 31/3 του επομένου έτους και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε. (...) Παράλληλα, οι φορείς αναρτούν στην ιστοσελίδα τους μέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε έτους τον απολογισμό του προηγούμενου έτους.

 

Ο απολογισμός υλοποίησης των επικοινωνιακών προγρ/των έτους 2023 ΙΝΕΔΙΒΙΜ στο σχετικό αρχείο. 

Σχετικά Αρχεία