Συνάντηση του Προέδρου του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ με εκπροσώπους του ΚΜΟΠ-Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας και της Colour Youth Κοινότητας LGBTQ Νέων Αθήνας

Την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019 εκπρόσωποι του ΚΜΟΠ-Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας και της Colour Youth Κοινότητας LGBTQ Νέων Αθήνας συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ), κο. Κωνσταντίνο Δέρβο και στελέχη του Ιδρύματος.

Κεντρικό θέμα συζήτησης ήταν η παρουσίαση των δράσεων του ευρωπαϊκού έργου E.T.Ho.S – «Εξάλειψη Τρανσφοβικών, Ομοφοβικών και Αμφιφοβικών Στερεοτύπων» και του κειμένου συστάσεων πολιτικής που αναπτύχθηκε στο πλαίσιό του, με στόχο την καλύτερη εκπροσώπηση της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας από τα ΜΜΕ και την καταπολέμηση της αναπαραγωγής αρνητικών στερεοτύπων. Συγκεκριμένα, στη συνάντηση τονίσθηκαν ορισμένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα και καλές πρακτικές που μπορούν να αξιοποιηθούν ώστε να διασφαλιστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι ίσες ευκαιρίες ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου, με έμφαση στην συμπερίληψη σχετικών θεμάτων σε εκπαιδευτικά προγράμματα και στην κατάρτιση επαγγελματιών.

Οι εκπρόσωποι του E.T.Ho.S ευχαριστούν τον Πρόεδρο και τα στελέχη του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ τόσο για την άμεση ανταπόκριση και γόνιμη συζήτηση όσο και για την στήριξή τους στις δράσεις του έργου.

ΠΗΓΗ: ethos-project.eu