Σαράντα νέοι από 6 κράτη ενώθηκαν κατά του καπνίσματος

Aντικαπνιστικό σχέδιο Erasmus+/Youth

'' CIGARETTE? Νο, ΤΗΝΧ! ''