Πρόγραμμα εκπαίδευσης νέων για την υποστήριξη προσφύγων

Mε επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα Re-Act µε τίτλο «Εκπαίδευση νέων εργαζοµένων σε εργαλεία και μεθόδους για την υποστήριξη νέων προσφύγων και στην αντιµετώπιση της Ξενοφοβίας- Ισλαµοφοβίας» από την Alternative Innovative Development (A.I.D.) από τις 28 Αυγούστου έως τις 5 Σεπτεµβρίου, στα πλαίσια των προγραµµάτων Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. , το Erasmus plus και την Ε.Ε.

Η οµάδα των συµµετεχόντων διοργάνωσε καµπάνια στην πόλη της Λάρισας για το No Hate Speech Movement και ενηµέρωσε πολίτες για την Ρητορική Μίσους ενώ δημιούργησε κι ένα βίντεο υπέρ της ισότητας και κατά της ξενοφοβίας.

Κύριος σκοπός του προγράµµατος ήταν η επιµόρφωση των εργαζοµένων στο τοµέα της νεολαίας σε βασικές αρχές, εργαλεία και μεθόδους για την οργάνωση πρωτοβουλιών στήριξης των προσφύγων στον εκάστοτε τοπικό ιστό του εκπαιδευόµενου. Παράλληλα, στόχος ήταν η συστηµατική αύξηση υποστηρικτικών µηχανισµών, η δηµιουργία ενός συνεργατικού ευρωπαϊκού δικτύου επικοινωνίας και αλληλεγγύης για την υποστήριξη νέων προσφύγων, η εκµάθηση-ανταλλαγή-εµβάθυνση σε νέες γνώσεις-πληροφορίες, η βελτίωση των επιµέρους δεξιοτήτων τους, η υιοθέτηση µιας θετικής και αλληλέγγυας στάσης προς την αντιμετώπιση της µάστιγας της Ξενοφοβίας-Ισλαµβοφοβίας καθώς και η ανάπτυξη τοπικών και ευρωπαϊκών κοινών δράσεων για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης. Στο πρόγραμμα συµµετείχαν τριάντα (30) καταρτιζόµενοι, δέκα (10) από Ιταλία, δέκα (10) από Τουρκία και δέκα (10) από Ελλάδα.

Την ομάδα των εκπαιδευομένων αποτελούσαν εργαζόμενοι στο τοµέα της νεολαίας και εκπαιδευτές, από οργανισµούς, µη τυπικές ομάδες και δίκτυα των ευρωπαϊκών χωρών, καθώς και µέλη από ενώσεις µεταναστών – προσφύγων. Κατά τη διάρκεια της διαµονής τους, οι συµµετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για τις πλατφόρµες και τις οργανώσεις υποστήριξης πρωτοβουλιών για πρόσφυγες, να επισκεφθούν το camp του Κουτσόχερου κατανοώντας έτσι τις πραγµατικές συνθήκες διαβίωσης, να κατανοήσουν εις βάθος το νοµικό πλαίσιο στήριξης των προσφύγων, να διαχωρίσουν την ιστορική διαδροµή της Ξενοφοβίας-Ισλαµοφοβίας, να αφοµοιώσουν τη συνύπαρξη της Ξενοφοβίας-Ισλαµοφοβίας µε το ρατσισµό, να διεισδύσουν στην ουσία της ανθρωπιστικής κρίσης της Ε.Ε., να εµβαθύνουν στις ανάγκες και τις συνέπειες του µεταναστευτικού.

Επίσης να γνωρίσουν νέα καινοτόµα εργαλεία-μεθόδους, να εξοικειωθούν µε τρόπους υποστήριξης προσφύγων, να διευρύνουν το δίκτυο συνεργατών, να είναι να θέση να αναπτύξουν μεθόδους ενδυνάµωσης νέων προσφύγων, να γνωρίζουν να κάνουν ποιοτική και ποσοτική έρευνα για τους αναγνωρισµένους φορείς-οργανισµούς στο εκάστοτε πεδίο, να αντιληφθούν και να διαχωρίσουν τα πολλαπλά είδη στερεοτύπων και προκαταλήψεων των εκάστοτε πολιτισµών της Ε.Ε., να συζητήσουν ανοιχτά µε αντιπροσώπους οργανισµών που δραστηριοποιούνται σε camp σε ολόκληρη την Ελλάδα, να ενταχθούν στο πνεύµα της ανάγκης για συνεχής µάθηση, να βελτιώσουν την αυτοεικόνα τους, να εισχωρήσουν στο νόηµα και το πνεύμα της οµαδικής προσπάθειας, να µάθουν να συνεργάζονται σε οµάδες, να διαγνώσουν το πνεύμα των πολλαπλών ευρωπαϊκών πολιτικών, να βελτιώσουν τις ατοµικές τους δεξιότητες, καθώς και να αναγνωρίσουν τις πολλαπλές προοπτικές και µμεθόδους εργασίας και υποστήριξης των προσφύγων (αθλητισµός κλπ.) Το πρόγραμμαµµα υλοποιήθηκε στην αγγλική γλώσσα και χρηματοδοτήθηκε εξολοκλήρου από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και το Erasmus plus και την Ε.Ε.

 

Πηγές: ert.gr  και astratv.gr

 

Σχετικά Αρχεία
2017-9-7_re-act.jpg (43.15 KB)