Πρόγραμμα δια βίου μάθησης για κρατουμένους

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρώτο πρόγραμμα του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Ηρακλείου με τίτλο “Κρατούμενοι – Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή (Α1)”.

Ο Δήμος Ηρακλείου ως μέλος του Παγκόσμιου Δικτύου της UNESCO (GNLC) για τις «Πόλεις που Μαθαίνουν», προωθεί τη δια βίου μάθηση για όλους. Στην προσπάθειά του αυτή σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις που στοχεύουν στην διαμόρφωση κουλτούρας μάθησης καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, κινητοποιούν και εξασφαλίζουν τη διασύνδεση των μαθησιακών πόρων στην πόλη του Ηρακλείου. Στόχος η  ατομική ενδυνάμωση, η κοινωνική ένταξη, η οικονομική ευημερία και γενικότερα η βελτίωση του επιπέδου ζωής στην πόλη. 

Στο πλαίσιο της προώθησης της δια βίου μάθησηςκαι της διασφάλισης της ισότιμης πρόσβασης στην γνώση για όλους,ο Δήμος Ηρακλείου δεν ξεχνά και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Στις 15/11/2021 ολοκληρώθηκε τοπρώτο πρόγραμμα που υλοποιήθηκε δια ζώσης στο κατάστημα κράτησης Αλικαρνασσού  με τίτλο “Κρατούμενοι – Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή (Α1)”, διάρκειας 125 ωρών.

Σκοπός του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι κρατούμενοι τη βασική επικοινωνιακή ικανότητα χρήσης της ελληνικής γλώσσας, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται σε καθημερινές ανάγκες ή καταστάσεις με τυπικό ή φιλικό τρόπο. Η ενότητα έρχεται να καλύψει τις βασικές επικοινωνιακές ανάγκες μιας αρκετά διαφορετικής ομάδας, δηλ. εκπαιδευόμενων κρατουμένων που μιλούν Ελληνικά ή κάποια άλλη γλώσσα χωρίς όμως συγκεκριμένο επίπεδο εκπαίδευσης ή συγκεκριμένο επίπεδο γνώσης Ελληνικών και να τους βοηθήσει να αποκτήσουν βασικές επικοινωνιακές δεξιότητες για τις ανάγκες της καθημερινότητας εντός και έκτος φυλακής.

Τα προσφερόμενα προγράμματα  του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του Δήμου Ηρακλείου υλοποιούνται στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης που έχει υπογράψει ο Δήμος Ηρακλείου με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Τα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

Όπως αναφέρει η Αντιδήμαρχος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης ΣτέλαΚαλογεράκη -Αρχοντάκη:«Η γνώση αποτελεί βασικό αγαθό, δύναμη και δικαίωμα κάθε ανθρώπου και  απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή κοινωνική συμβίωση. Ως εκ τούτου, η  δράση θα συνεχιστεί.Ευχαριστούμε για τη συνεργασία τον Διευθυντή του Καταστήματος Κράτησης Αλικαρνασσού κ.  Μαυραντωνάκη, την κοινωνική λειτουργό κα Σηφάκη, την εκπαιδεύτρια κα Λεμπιδάκη Μανωλία,  καθώς και τα στελέχη του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης – ΚΔΒΜ Δήμου Ηρακλείου κα. Δημητρίου και κα Αναπλιώτη,  για την διοργάνωση και υλοποίηση του  προγράμματος».

ΠΗΓΗ: huffingtonpost.gr