Μαθήματα για ενήλικες στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Σκοπέλου

 

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμο Σκοπέλου σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Σκοπέλου στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.
Στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Σκοπέλου δημιουργήθηκαν τμήματα που θα δώσουν την ευκαιρία σε ενήλικες να συμμετάσχουν και θα παρακολουθήσουν προγράμματα με ενδιαφέροντα θέματα.

Σήμερα ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρώτο τμήμα διάρκειας 25 ωρών, που πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα 14 Ιανουαρίου έως 18 Ιανουαρίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτίριο Ξενία με θέμα: «Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη», εκπαιδεύτρια την κ. Ιωάννα Πολύζου και αναμένεται συνέχεια.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

ΠΗΓΗ e-thessalia.gr

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

logo2014-2020