Κ.Π.Ε. Καστοριάς «Βιοποικιλότητα και Αειφόρος Τουρισμός»

Το ΚΠΕ Καστοριάς, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Κ.Π.Ε.) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», Άξονας Προτεραιότητας 6, στις περιφέρειες σε μετάβαση και μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε συνεργασία με την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας, οργανώνει θεματικό (Β΄ επιπέδου) τριήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο για την επαγγελματική ομάδα των εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης στην Καστοριά, την Παρασκευή 31/3, το Σάββατο 1 και την Κυριακή 2 Απριλίου 2017.

Το θέμα του σεμιναρίου είναι: «Βιοποικιλότητα και Αειφόρος Τουρισμός». Το σεμινάριο έχει έναρξη στις 16:30 της Παρασκευής και λήξη στις 14:30 της Κυριακής.

Τις εισηγήσεις της πρώτης ημέρας (Παρασκευή, 31/3/2017), που αφορούν σε σημαντικά θέματα σχετικά με:

α) τη Βιοποικιλότητα ως Οριζόντιο Άξονας στους Στόχους για την Αειφορία

β) τη Βιοποικιλότητα και τον Αειφόρο Τουρισμό στη Δυτική Μακεδονία

γ) τη Γεωβιοποικιλότητα και τον Αειφόρο Τουρισμό στη Δυτική Μακεδονία

δ) τη Βιοποικιλότητα και τον Τουρισμό,

μπορεί ελεύθερα να παρακολουθήσει όποιος ενδιαφέρεται από την τοπική κοινωνία, ανεξάρτητα από την επαγγελματική του απασχόληση.

Ειδικότερα, το σεμινάριο υλοποιείται στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας για τη Βιοποικιλότητα και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τους νομούς εμβέλειας του ΚΠΕ Καστοριάς, σε εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν με τα σχολεία τους στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Π.Ε. «Βιοποικιλότητα: Το Εργαστήρι της Ζωής», καθώς και σε εκπαιδευτικούς από συνεργαζόμενα με το Δίκτυο ΚΠΕ της χώρας.

Το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Βιοποικιλότητα: Το Εργαστήρι της Ζωής», στο οποίο συμμετέχουν Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ΕΕΕΕΚ, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και ΚΠΕ από όλη τη χώρα, συντονίζεται από το ΚΠΕ Καστοριάς.

Στο σεμινάριο συμμετέχουν 70 περίπου εκπαιδευτικοί από 29 Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και 9 ΚΠΕ της χώρας.

Πηγή : antennes.gr 

logo2014-2020