Ευρωπαϊκή Κάρτα για τους νέους του Δήμου Τρίπολης

Ευρωπαϊκή Κάρτα για τους νέους του Δήμου Τρίπολης

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας σας ενημερώνει ότι ο Δήμος Τρίπολης έχει αναλάβει μια σημαντική πρωτοβουλία προς τους νέους του Δήμου: να προωθήσει την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων. Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων (Ε.Κ.Ν.) είναι μια εκπτωτική κάρτα, την οποία μπορούν να αποκτήσουν όλοι οι νέοι, ηλικίας 13 – 30 ετών!
Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων αποτελεί ένα εργαλείο ψυχαγωγίας, επικοινωνίας, συνεργασίας και πληροφόρησης των νέων Ευρωπαίων πολιτών. Προωθείται στην Ελλάδα από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και το Ινστιτούτο Νεολαίας, μέλος της EYCA (European Youth Card Association). Δεδομένου του διαπολιτισμικού της, αλλά κυρίως του κοινωνικού της χαρακτήρα, η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων έχει την υποστήριξη τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι κάρτα εκπτωτική και όχι πιστωτική και έχει ισχύ όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες 37 χώρες της Ευρώπης. Προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις, αλλά και τη δυνατότητα συμμετοχής τους σε εκδηλώσεις, διαγωνισμούς, αθλητικές δραστηριότητες. Χρησιμοποιείται ήδη από περίπου 5 εκατομμύρια νέους σε όλη την Ευρώπη, στους οποίους προσφέρεται ένας κατάλογος άνω των 100.000 προσφορών για  ταξίδια, πολιτιστικά γεγονότα, μεταφορικά μέσα, βιβλιοπωλεία, υπηρεσίες, καταστήματα και πολλά άλλα. Στην Ελλάδα τα ενεργά μέλη της ανέρχονται περίπου στα 10.000.
Για τις επιχειρήσεις
Το Ελληνικό δίκτυο των επιχειρήσεων που παρέχουν εκπτώσεις στους κατόχους της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων περιλαμβάνει περισσότερες από 250 επιχειρήσεις και φορείς. Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν ανέρχονται σε δεκάδες χιλιάδες.Επιθυμώντας να σας γνωρίσουμε τη δράση της Κάρτας και τα οφέλη που μπορεί να προκύπτουν για την επιχείρησή σας, τονίζουμε πως η καταχώρηση μιας επιχείρησης στο δίκτυο της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων γίνεται ΔΩΡΕΑΝ.
Με την εγγραφή μιας επιχείρησης στο δίκτυο της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, αναλαμβάνει η επιχείρηση να παρέχει μία έκπτωση ή μία συγκεκριμένη προσφορά τιμή που θα ισχύει για τους όλους κατόχους της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (στην Ελλάδα και στην Ευρώπη), οι οποίοι αριθμούνται περίπου σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) σε όλη την χώρα και υπερβαίνουν τα 6.000.000 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.Έτσι, μπαίνοντας στο δίκτυο της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, μια επιχείρηση μπορεί να προσεγγίσει ένα μεγάλο μέρος του νεανικού κοινού που γνωρίζει και χρησιμοποιεί την Κάρτα Νέων, ενώ παράλληλα διαφημίζεται η επιχείρηση από όλα τα μέσα επικοινωνίας της Κάρτας Νέων (επίσημη ιστοσελίδα, facebook και instagram). Πιο συγκεκριμένα, η διαδικασία εγγραφής επιχειρήσεων στο δίκτυο της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων έχει ως εξής: Μπαίνετε στην ιστοσελίδα www.europeanyouthcard.gr και επιλέγετε το πεδίο ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΟΥ όπου και συμπληρώνετε όλα τα απαραίτητα στοιχεία και επισυνάπτετε τα κατάλληλα έγγραφα. Διαφορετικά, στέλνετε ηλεκτρονικά μέσω email στο ακόλουθο στέλεχος της Γενικής  Γραμματείας Νέας Γενιάς τα κατάλληλα έγγραφα για να κάνουμε εμείς την αίτηση. Όσον αφορά τα έγγραφα που χρειάζονται για την εγγραφή μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων είναι, ανάλογα με το είδος της επιχείρησής, τα παρακάτω: Ατομική Επιχείρηση: Έναρξη από εφορία ή τελευταία τροποποίηση. Ομόρρυθμη/Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ανώνυμη Εταιρεία, ΕΠΕ: Πιστοποιητικό ιστορικότητας, μεταβολών, μη πτώχευσης και εκπροσώπησης που μπορείτε να ζητήσετε από το ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο) σε ηλεκτρονική μορφή. Σε κάθε περίπτωση, από τα νομιμοποιητικά πρέπει να προκύπτουν: η επωνυμία της επιχείρησης, ο νόμιμος εκπρόσωπος και το είδος των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.

ΠΗΓΗ: kalimera-arkadia.gr