Απολογισμός Επικοινωνιακών Δράσεων Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 2019

Αποτέλεσμα εικόνας για ινεδιβιμ

Βάσει των κείμενων διατάξεων ο απολογισμός υλοποίησης των επικοινωνιακών προγραμμάτων εκάστου έτους κατατίθεται, από τους υπόχρεους προς τούτο φορείς στη Δ/νση Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας μέχρι 31/3 του επομένου έτους και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε. (...)

Παράλληλα, οι φορείς αναρτούν στην ιστοσελίδα τους μέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε έτους τον απολογισμό του προηγούμενου έτους_

*Ο απολογισμός υλοποίησης των επικοινωνιακών προγραμμάτων ετ.2019 Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης στο σχετικό αρχείο.

 

ΠΗΓΕΣ  

media.gov.gr  & mindigital.gr

Σχετικά Αρχεία
apologimos_1.pdf (61.45 KB)