ΟΙ ΑΜΕΣΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ TOY INEΔΙΒΙΜ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ, ΣΔΕ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ, ΚΠΕ, ΔΙΕΚ, ERASMUS+/YOUTH

Η Διοίκηση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με τα λίγα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της συνεχίζει να δίνει λύσεις επιδιώκοντας τη πρόοδο της λειτουργίας σε κάθε επίπεδο του φορέα. Επιδίωξη του Διοικητικού Συμβουλίου άλλωστε από τις 16/11/2017 είναι να αντιμετωπίσει κάθε θέμα ξεχωριστά στην ολότητα του, με δεδομένο ότι λόγω της υφιστάμενης κατάστασης (κατάληψη του κτηρίου Διοίκησης του ΙΝΕΔΙΒΙΜ) εξακολουθεί να είναι αδύνατη η πλήρης ενημέρωση για το έργο της προηγούμενης διοίκησης.  Ενδεικτικά αναφέρονται ότι:

1. Σε ό,τι αφορά στην λειτουργία των Φοιτητικών και Σπουδαστικών Εστιών (ΦΕ και ΣΕ)

 • Ξεκίνησε η προμήθεια πετρελαίου ώστε να εξασφαλιστεί η θέρμανση και το ζεστό νερό στις εστίες.
 • Εξασφαλίστηκε η καθημερινή & έκτακτη συντήρηση των εστιών σε πανελλαδικό επίπεδο
 • Ολοκληρώνεται η αποκατάσταση των κατακόρυφων στηλών αποχέτευσης και η αποκατάσταση της ύδρευσης στη ΦΕΕΜΠ, μετά την προμήθεια υλικών που ζητήθηκε
 • Ξεκίνησαν οι επαφές για τη λειτουργία ασύρματου δικτύου Internet στη ΦΕΕΜΠ
 • Επισκευάστηκε ο λέβητας στη ΦΕ Πανεπιστημίου Αθηνών και προωθείται η επίλυση αντίστοιχων προβλημάτων στις υπόλοιπες Φοιτητικές Εστίες.
 • Εξασφαλίστηκε η σίτιση για τους φοιτητές των εστιών τουλάχιστον στις Λέσχες των Ιδρυμάτων και όπου δεν είναι εφικτό συνεχίζεται η σίτισή τους στις Εστίες
 • Υλοποιείται έκτακτη διαγωνιστική διαδικασία για την επαναλειτουργία των εστιατορίων των εστιών πανελλαδικά.

2. Πραγματοποιήθηκε ο κύκλος των πρώτων αναθέσεων για το ωρομίσθιο εκπ/κό προσωπικό των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ). Σήμερα λήγει η προθεσμία αποστολής απαντήσεων των υποψηφίων. Σύμφωνα με την μέχρι τώρα καταγραφή 300 εκπαιδευτικοί έχουν αποδεχθεί την ανάθεση θέσης σήμερα με απόφασή του το ΔΣ του ΙΝΕΔΙΒΙΜ θα εγκρίνει την τοποθέτησή τους στα κατά τόπους ΣΔΕ. Η διαδικασία θα επαναληφθεί για την κάλυψη των κενών θέσεων που τυχόν θα προκύψουν.

3. Συνεχίζεται η συντονισμένη προσπάθεια της αδιατάραχτης λειτουργίας  των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)

4. Προωθούνται θέματα πληρωμών των εκπαιδευτών ΔΙΕΚ

5. Όσον αφορά την λειτουργία του Erasmus+/Youth, προγραμματίζονται και υλοποιούνται τα παρακάτω:

 • μετακινήσεις στελεχών για κατάρτιση και Job shadowing
 • συνεχίζεται η διαδικασία αξιολόγησης της R3/2017
 • επικοινωνία με όλους τους αρμόδιους φορείς για την προώθηση των προγραμματισμένων εκδηλώσεων Δεκεμβρίου 2017

6. Προωθούνται θέματα χρηματοδότησης των δομών ασυνόδευτων ανηλίκων και μονογονεϊκών οικογενειών

7. Παραλαμβάνονται οι συμβάσεις των Σχολικών Επιτροπών που έχουν οριστικοποιηθεί, ελέγχονται και προωθούνται στο Λογιστήριο για πληρωμή. Μετά την επεξεργασία των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όσες συμβάσεις δεν έχουν ακόμη καταρτισθεί, καταρτίζονται επί του παρόντος και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

Οι παρακάτω δράσεις, δυστυχώς δεν μπορούν να υλοποιηθούν όσο διαρκεί η κατάληψη του κτηρίου και ως εκ τούτου θα αρχίσουν να υλοποιούνται αμέσως μετά τη λήξη της:

 • Υπογραφή σύμβασης για την αποκατάσταση λουτρών στη Γ’ ΦΕ Θεσσαλονίκης
 • Ολοκλήρωση διαδικασιών διαγωνισμού αποκατάστασης  λουτρών στο κεντρικό κτίριο της ΦΕ Πάτρας
 • Η ανάρτηση διαγωνισμού αποκατάστασης των προβλημάτων του λεβητοστασίου στη ΦΕ Ιωαννίνων
 • Προώθηση του αιτήματος Πανεπιστημίου Πατρών για την αποκατάσταση των λουτρών κτιρίου Α’ της ΦΕ Πάτρας
 • Προώθηση αιτήματος της ΦΕ Πάτρας για την επισκευή κεντρικού αγωγού ύδρευσης
 • Υπογραφή σύμβασης για την επιθεώρηση κτιριακών εγκαταστάσεων της ΦΕ Αθηνών
 • Υπογραφή σύμβασης για την επιθεώρηση κτιριακών εγκαταστάσεων της ΦΕ Ιωαννίνων
 • Σύνταξη τευχών για την δημοπράτηση διαγωνισμού σχετικά με την επιθεώρηση κτιριακών εγκαταστάσεων των ΦΕ Θεσσαλονίκης
 • Προώθηση διαγωνισμών συντηρήσεων ανελκυστήρων ΦΕ Θεσσαλονίκης και των ΦΕ στην Αττική
 • Ολοκλήρωση της οικονομοτεχνικής μελέτης ενεργειακής αναβάθμισης της ΦΕ Αθηνών
 • Προώθηση των θεμάτων κτιριακών εγκαταστάσεων των δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων και μονογονεϊκών οικογενειών.
Σχετικά Αρχεία